STAD EN SCHOLENGROEP KLA4 REALISEREN SPORTHAL OP CAMPUS ATHENEUM

De stad en de directie van de scholengroep Kla4 hebben een overeenkomst ondertekend om samen een derde stedelijke sporthal te realiseren op de campus van het Koninklijk Atheneum Arthur Vanderpoorten aan de Leuvensevest. De eerstesteenlegging is voorzien in de zomer van 2018. De stad heeft hiervoor een bedrag van ruim 3 miljoen euro in de begroting ingeschreven.

Volgens burgemeester Frank Boogaerts gingen de besprekingen tussen GO! en de stad van start in maart 2016. Volgens het uiteindelijke akkoord bouwt en financiert de stad de nieuwe sporthal op grond van het GO!, dat hiervoor aan de stad een recht van opstal verleent van minstens 33 tot maximaal 99 jaar. De ontwikkeling van het Ruimtelijk uitvoeringsplan Hoge Velden wordt verder uitgevoerd in samenwerking met de geïnteresseerde sportclubs. Momenteel zijn de noodzakelijke onteigeningen nog niet beëindigd. De engagementen van de stad voor de aanleg van de toegangswegen, de parking en de nutsvoorzieningen blijven onverminderd gelden.

Volgens schepen van sport Ivo Andries voldoet de nieuwe sporthal – die 44 bij 32 meter groot zal zijn – aan de voorwaarden voor competitiesport van diverse zaalsportfederaties zoals zaalvoetbal, basketbal, volleybal en badminton. Buiten de schooluren kunnen Lierse sportverenigingen gebruik maken van de hal. Dirk Van Haver, algemeen directeur van de scholengroep Kla4, noemde de overeenkomst een win-win situatie. De leerlingen van de kleuter-, de lagere-  en de secundaire afdeling kunnen immers tijdens de schooluren gebruik maken van de sportinfrastructuur. Terloops wees hij er op dat het Atheneum beschikt over een sterke studierichting ASO sportwetenschappen en vanaf volgend jaar start met de nieuwe richting TSO Lichamelijke Opvoeding en Sport. De moderne sporthal op de campus zal de kwaliteit van beide opleidingen beslist ten goede komen. 

Begindatum: 
vrijdag, 24 februari, 2017
Einddatum: 
vrijdag, 24 februari, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK