STAAT EUROPA ECHT GARANT VOOR DE DEMOCRATIE EN DE MENSENRECHTEN ?

Prof. dr. Petra DESUTTER is (thans deeltijds) hoogleraar gynaecologie aan de Universiteit Gent en en was tot in 2019 jarenlang diensthoofd reproductieve geneeskunde (o.m. vruchtbaarheidsproblemen) aan het Universitair Ziekenhuis. In haar  boek “(Over)leven”  (2016) vertelt ze openhartig  hoe ze als transvrouw op haar veertigste besliste om de transitie te maken.
In 2014 werd ze gecoöpteerd in de Senaat en lid van de Assemblee van de Raad van Europa , waarin de parlementen van 47 lidstaten vertegenwoordigd zijn. De partij “Groen” duidde haar aan. Niet alleen omdat ze al jaren lid was. Ondertussen was ze een representant geworden van de LGBTQ-gemeenschap. Maar ook in haar professioneel werk had ze oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo bestudeerde het probleem van hormoonverstorende stoffen,  die o.m. de hersenontwikkeling voor de geboorte en in de daarop volgende jaren negatief beïnvloeden en door de W.H.O. als de grootste bedreiging van de volksgezondheid wordt gezien. Prof.dr. DESUTTER heeft steeds de ontwikkeling van de geneeskunde en de biotechnologie in een maatschappelijke en ethische context geplaatst.
In de Raad  werd ze voorzitter van de institutionele commissie. Ze is dan ook de auteur van het rapport op basis waarvan Rusland opnieuw tot de Raad werd toegelaten. Heer redenering hierbij ging uit van bedachtzaamheid , een dialoog waarin steeds de mogelijkheid blijft  om in te zien dat het probleem anders in elkaar zit en proberen te begrijpen wat de mensen drijft. Als voordeel van toelaten van Rusland zag ze de mogelijkheid om alle Europese landen opnieuw met elkaar te laten praten en het beter respecteren van de mensenrechten. Een voorwaarde om terug toe te treden is het erkennen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens , waartoe zich dan ook Russische burgers kunnen wenden.
In 2019 werd ze als eerste op de Europese lijst van “Groen” verkozen in het Europese parlement. Met de slogan “Trough dialogue when possible – As an activist when necessary” maakte ze indruk. Zo vervult ze de functie als de enige  voorzitter van een Commissie die de “Greens” in het Europese parlement hebben. En niet zo maar eentje : de commissie Interne Markt en Consumentenbescherming.
Als parlementslid hecht prof. dr. DESUTTER heel veel belang aan artikel 2  van het Europese Verdrag, dat vrijheid, waardigheid, gelijkheid, de democratische rechtsstaat en de mensenrechten (ook van minderheden en vluchtelingen ) vooropstelt. De arrogantie van het grote gelijk is haar vreemd . Maar ze ziet wel dat haar droom : een Europese Unie die haar burgers beschermt en samen oplossingen uitwerkt,  gedwarsboomd door de oprukkende xenofobie niet alleen in landen als Hongarije en Polen, waar de Kopenhagen-criteria die de Unie aan nieuwe (kandidaat-)landen oplegt duidelijk niet voldoende gerespecteerd worden. Integendeel wordt de rechtstaat afgebouwd door de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht , de meningsvrijheid in pers en onderwijs  en de strijd tegen corruptie niet te respecteren.
 
 
TOEGANG : 5 euro/3 euro (leden, uitpas kansentarief,jongeren)
Eén consumptie inbegrepen.
Vooraf inschrijven wordt sterk aanbevolen. Verplicht inschrijven voor wie zeker wil zijn van een zitje.
 
INFORMATIE  & INSCHRIJVINGEN  :
DINSDAG 10 DECEMBER 2019 (20 u.)
 
Stadsschouwburg VREDEBERG , Vredebergstraat , 12/14 , 2500 LIER
 
huis van de Mens, Begijnhofstraat 4, 2500 Lier
Tel : 03/480 89 23  0495/431 429
Begindatum: 
dinsdag, 10 december, 2019
Einddatum: 
dinsdag, 10 december, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK