SPOOROVERWEG E. CLAESLAAN-GALGEVELD BLIJFT (VOORLOPIG) OPEN

De diensten van schepen van mobiliteit Bert Wollants hebben Frank Coenen als voorzitter van het actiecomité ‘Houd de spooroverweg open’ laten weten dat de stad zoals eerder aangekondigd overleg heeft gepleegd met spoorwegbeheerder Infrabel. Tijdens dit overleg heeft Infrabel aangegeven dat het dossier ‘on hold’ wordt gezet en geen prioriteit meer heeft.

Het stadsbestuur respecteert de resultaten van de bevraging die vorig jaar bij de bewoners werd gehouden en kan niet akkoord gaan met de overwogen sluiting van de overweg. De bevraging volgde op enkele bewonersvergadering, de vele brieven, de petitie en het geding dat werd ingesteld bij de Raad van State. Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel, bevestigt de informatie. Infrabel had de overgang graag vervangen door een tunnel voor voetgangers en fietsers, maar stelt vast dat momenteel geen akkoord met de stad mogelijk is, omdat er geen maatschappelijk draagvlak voor het project is. Het dossier wordt dan ook voor enkele jaren op pauze gezet. Hij vindt het jammer omdat het in het belang van de veiligheid de strategie van Infrabel is, om zoveel mogelijk overwegen af te schaffen en te vervangen door mobiliteitsalternatieven. Frank Coenen is uiteraard blij met het nieuws en dankt de buurtbewoners die de acties mee ondersteund hebben. Zijn dank gaat ook naar het College van Burgemeester en Schepenen voor de correcte en consequente houding met betrekking tot de resultaten van de bevraging aangaande de sluiting van de overweg. De werking van het actiecomité wordt niet opgeschort. De ontwikkeling van het dossier zal verder nauwlettend worden opgevolgd.

Tekst DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
maandag, 25 maart, 2024
Einddatum: 
maandag, 25 maart, 2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK