SPEELBOS OP KTA-SITE KOMT ER IN VOORJAAR

Op 22 juni 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen de aanleg van een speelbos en de afwerking van de buitenaanleg van de kiss & ride op de KTA-site principieel goed. In zitting van 28 september 2015 werden de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze goedgekeurd. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 32.252 euro. De opdracht wordt thans toegewezen aan de laagste bieder: de BVBA D’heer uit Zele.

Het speelbos wordt gerealiseerd in het bestaande bos op het KTA-terrein. Met de realisatie kan volgens de schepenen Bert Wollants en Rik Verwaest tegemoet gekomen worden aan de nood aan meer bruikbare speelruimte. Tijdens de zomermaanden bestaat er immers een grote speeldruk op de onbebouwde terreinen van de KTA-site. Zowel de ongeveer 100 kinderen vanaf 3 jaar van de buitenschoolse kinderopvang, als de zowat 60 kinderen van de sportkampen, wensen graag gebruik te maken van de omgeving.

De terreinen blijven vrij toegankelijk voor iedereen. Zowel de jonge kinderen van de buitenschoolse kinderopvang, als de kinderen van de sportkampen, de leerlingen van de school, de gebruikers van de tennisclub en toevallige bezoekers, mogen gebruik maken van het speelbos. Daarom is het belangrijk om de inrichting van het speelbos zo ruim mogelijk op te vatten. De beplanting van het bestaande bos wordt volledig behouden. Er worden paden en open plekken in het gras gemaaid, waarbij een aangepast maaibeheer nodig is. Het beheer van de overige vegetatie blijft zoals het nu is. Ook het beheer van de strook langs de draad van de tennis, alsook de aanleg ervan, wordt mee opgenomen.

Er komen geen klassieke speeltoestellen, maar eerder spelprikkels zoals een apenbrug, evenwichtspaaltjes, houten boomstronken en niveauverschillen met taluds. De buitenaaleg wordt samen opgenomen met de aanleg van het speelbos. Ter hoogte van de kiss & ride komt een anti-parkeergeleiding in de vorm van een haag of takkenril met hier en daar doorsteekmogelijkheden. Langs de boorden van de kiss & ride zal het gazon hersteld worden.

Begindatum: 
donderdag, 3 maart, 2016
Einddatum: 
donderdag, 3 maart, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK