SOLIDARITEITSACTIE VOOR ZWAAR GETEISTERDE LAGERE SCHOOL VAN FRAIPONT

De dramatische overstromingen die een groot deel van Wallonië teisterden en de naweeën ervan, halen nog dagelijks het nieuws. De gebeurtenissen brachten in heel het land een brede golf van solidariteit op gang. Ook Lier liet zich hierbij niet onbetuigd. Momenteel lopen hier samen met particulieren, verenigingen en ondernemers nog acties ten voordele van de zwaar geteisterde ‘Ecole Libre de Fraipont’ in de gemeente Trooz.

Vanuit Lier vertrokken eerder leden van de lokale post van de brandweerzone Rivierenland, om hulp te bieden in het getroffen gebied. De stad zorgde namens de bevolking voor een belangrijke financiële bijdrage; takelbedrijf CNS stelde zich ter beschikking voor het takelen van beschadigde auto’s en autowrakken en o.m. Sofie Dils trok met een volgeladen bestelwagen voedingsmiddelen en schoonmaakmateriaal richting Pepinster. Op dit moment wordt de focus gericht op de Lagere School van Fraipont. Deze is gelegen in een idyllische, groen omgeving, aan de boorden van de Vesder, die als kolkende rivier ditmaal een grote ravage heeft aangericht. De schoolgebouwen stonden enkele dagen volledig onder water. Toen dit geleidelijk wegtrok, werd de aanzienlijke schade steeds duidelijker. De klaslokalen, de speelplaats, de feestzaal, het sanitair, het schoolmeubilair, het didactisch materiaal …, dit alles moet grondig opgeruimd, hersteld of vervangen worden. Medewerkers en vrijwilligers zijn ijverig aan de slag om de sporen van het onheil weg te werken, in de hoop dat de 150 leerlingen op 1 september opnieuw in hun vertrouwde omgeving terecht kunnen. Zowel financieel als materieel is veel steun welkom. Financiële bijdragen kunnen overgeschreven worden op rekeningnummer BE14 3631 9317 0183 van de ‘Ecole de Fraipont’ met de vermelding ‘Steun Lagere School Fraipont’. Meer informatie kan bekomen worden via 0474-27 22 03

Tekst: DéBé

Foto's: Walter Verhoeven

 

Begindatum: 
woensdag, 4 augustus, 2021
Einddatum: 
woensdag, 4 augustus, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK