SCHEPEN IVO ANDRIES STAPT UIT BESTUUR KVK HOOIKT

Schepen van sport Ivo Andries stapt uit het bestuur van KVK Hooikt. Deze beslissing volgt op een persmededeling van 25 januari van de CD&V Lier-Koningshooikt, waarin de naam van Wim Arras, secretaris van KVK Hooikt, uitdrukkelijk vermeld wordt. De CD&V Lier-Koningshooikt en KVK Hooikt zouden samen een concreet plan op tafel leggen voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de talrijke jeugdspelers van de Hooiktse voetbalclub.

Volgens Wim Arras zou de club zelf een aanzienlijk financieel steentje van maximum 30% bijdragen. Van waar de overige 70% zou moeten komen, werd niet vermeld. Ook andere clubs zouden de sportinfrastructuur kunnen benutten, die verder ter beschikking zou staan voor sportkampen, vormen van schoolsport e.d.m. In welke mate dit de mogelijkheden voor de eigen spelers zou hypothekeren, werd ook niet vermeld. Als ondervoorzitter van de club en voorzitter van het dagelijks bestuur, was schepen Ivo Andries helemaal niet op de hoogte van deze intenties. Zijn ontslag als bestuurslid van KVK Hooikt baart dan ook geen verwondering. Met pijn in het hart neemt hij na bijna 45 jaar als lid, waarvan meer dan 20 jaar als bestuurslid, afscheid van de club waarvan hij steeds veel heeft gehouden, heel veel tijd heeft aan besteed en enormveel energie heeft ingestoken.

‘Ik kan als voorzitter van het dagelijks bestuur niet meer functioneren in een bestuur waarvan een aantal leden beslissingen neemt of standpunten inneemt in een buiten het dagelijks bestuur georganiseerd overleg en hiermee dan ook nog in de openbaarheid treedt. Ik zal dus vanaf heden geen deel meer uitmaken van het dagelijks bestuur en niet meer deelnemen aan het organiseren van activiteiten’, meldt Ivo Andries. ‘KVK Hooikt heeft wel degelijk nood aan een kunstgrasveld, want in de winterperiode liggen de terreinen er geregeld zo drassig bij dat voetballen niet mogelijk is. Een kunstgrasveld kost echter bij benadering tussen de 400.000 en de 500.OOO euro. Voor een  investering in dergelijke sportinfrastructuur is dit jaar in de begroting geen budget voorzien.

Het blijft de absolute betrachting om op de site van de Hoge Velden, waarvan de ontwikkeling volop aan de gang is, in samenwerking met alle Lierse en Hooiktse voetbalverenigingen, nieuwe terreinen aan te leggen. Daar kunnen er enkele in kunstgras voorzien worden, samen met één kunstgrasveld in het sportcentrum van KVK Hooikt. Het is absoluut niet de bedoeling dat KVK Hooikt op de Hoge Velden zou gaan voetballen. Een kunstgrasveld alleen voor KVK Hooikt is niet verdedigbaar tegenover de Lierse voetbalverenigingen. Als ik opnieuw de gelegenheid krijg om deel uit te maken van het volgende stadsbestuur, zal het mijn ambitie zijn de aanleg van enkele voetbalvelden en kunstgrasvelden op de Hoge Velden en één kunstgrasveld in het sportcentrum  van Koningshooikt op te nemen in de meerjarenplanning van de bestuursperiode 2019-2024’ aldus Ivo Andries.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
zondag, 4 februari, 2018
Einddatum: 
zondag, 4 februari, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK