SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR ONTSLUITING STATIONSOMGEVING

De stad Lier en het Agentschap Wegen en Verkeer ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst met het oog opeen vlotte en veilige ontsluiting van de stationsomgeving. Het gevaarlijke kruispunt van de Ring en de Boomlaarstraat – dat nu al afgesloten is – zal definitief verdwijnen.

Reeds in 2009 keurde de stad het ‘Masterplan Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving’ goed. Met de betrokken actoren – NMBS, Infrabel, De Lijn, Stedenbeleid en het Agentschap Wegen en Verkeer – werden de nodige afspraken gemaakt. Het project werd ‘on hold’ gezet wegens het doorkruisen van het dossier met de tweede havenontsluiting. Toen in juni 2013 werd beslist dat geen van de weerhouden tracés langs de stationsomgeving van Lier zou komen, viel dat voorbehoud weg. Het masterplan werd nadien geactualiseerd met het oog op het verwezenlijken van een ontsluitingsweg richting station, de ontwikkeling van de Ring-West en van de N-zijde van het station. Hiervoor werd nu de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Er komt een stationsontsluitingsweg die aansluit bij de Tramweglei. Het bestaande kruispunt van de Ring met de Boomlaarstraat wordt vervangen door een ontsluitingslus.

Ten Noorden van het huidige kruispunt worden langs beide zijden van de Ring, twee nieuwe halve aansluitingen voorzien die met elkaar worden verbonden. Een ontsluitingslus kruist de Ring onder de bestaande brug over de sporen. Voor de aansluiting van de verlengde Tramweglei wordt een rotonde op de ontsluitingslus aangelegd. Langs de ontsluitingslus komt een fietspad dat aansluit op de fietspaden langs de sporen, de Tramweglei en de Ring. De stad Lier zorgt voor de verlenging van de Tramweglei tot aan de rotonde en voor een ventweg voor de ontsluiting van de woningen en de zijstraten. Langs de stadszijde van de ontsluitingslus komt een voetpad, een parkeerstrook,  DWA-afvoer en een parkzone. De werken zouden ten vroegste in 2020 van start gaan. Het AWV raamt de kostprijs op 1,7 miljoen euro. Het gedeelte van de stad zou bijna 1 miljoen euro bedragen. (creatum 02/10/18)

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
dinsdag, 2 oktober, 2018
Einddatum: 
dinsdag, 2 oktober, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK