SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STAD, OCMW EN VDAB

In dienstencentrum ‘Het Schoppeke’ ondertekenden waarnemend burgemeester Rik Verwaest, de schepenen Marleen Vanderpoorten en Annemie Goris (namens de stad en het OCMW Lier) en Bjorn Cuyt (provinciaal directeur VDAB) onder het motto ‘Samen sterk voor werk’ een samenwerkingsovereenkomst tot 31 december 2025. Het is de bedoeling de jeugdwerkloosheid terug te dringen, meer kansen te creëren voor mensen met een migratieachtergrond en extra aandacht te besteden aan de inwoners die tijdelijk werkloos zijn door corona.

Eind april 2021 waren er in Lier 220 werkzoekende jongeren beneden de 25 jaar. Ten opzichte van vorig jaar is dit aantal wel met 12% gedaald. Op hetzelfde moment telde Lier 376 allochtone werkzoekenden. Hun aantal was met 7,1% toegenomen in vergelijking met 2020. De volgende maanden wordt met werkgevers samengewerkt in functie van kansengroepen. In juni wordt een jobbeurs georganiseerd en tijdens de vakantiemaanden juli en augustus voorzien werkgevers een 30-tal vacatures voor vakantiewerk voor jongeren uit kansengroepen. Extra aandacht gaat ook uit naar inwoners die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van corona. Op het hoogtepunt van de coronacrisis in april 2020 telde Lier 4.067 tijdelijke werklozen. De zwaarst getroffen sectoren waren de groot- en de kleinhandel, de horeca en het toerisme. Ondertussen is hun aantal gedaald met 70%. Stad, OCMW en  VDAB willen meer mensen aan het werk, veerkrachtige ondernemingen en sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat.

De aanwezigen kregen twee getuigenissen te aanhoren. Benny (57) is sinds 3 jaar logistiek medewerker bij het dienstencentrum. Hij bezorgt maaltijden aan huis, staat in voor het vervoer van personen en voert praktische opdrachten uit. Ali (27) is afkomstig van Bagdad (Irak) waar hij een opleiding als journalist volgde. Hij verblijft sinds 1 jaar in Lier, spreekt behoorlijk Nederlands en deed vrijwilligerswerk in WZC Sint-Jozef. Momenteel is hij werkzoekende. Volgens waarnemend burgemeester Rik Verwaest moet iedereen de kans krijgen om zijn talenten te ontwikkelen. Bjorn Cuyt (VDAB) benadrukte het streven om de werkloosheidscijfers verder terug te dringen. Volgens schepen Marleen Vanderpoorten moet bijzondere aandacht besteed worden aan de  begeleiding van mensen die moeilijk een geschikte job kunnen vinden. Zij verwees naar de 6 uitgangspunten die in het bestuursakkoord zijn opgenomen en op het belang van een snelle taalverwerving en inburgering. De basis voor de gerichte aanpak vormen de lokale werkgroepen die maandelijks samen komen.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

 

Begindatum: 
dinsdag, 1 juni, 2021
Einddatum: 
dinsdag, 1 juni, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK