RUP AZELHOF GOEDGEKEURD

Op 28 september 2020 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het Azelhof in Koningshooikt voorlopig vastgelegd. Nadat tijdens de periode van openbaar onderzoek van 5 oktober tot en met 31 december 2020 twee bezwaarschriften werden ingediend en verwerkt, kon het RUP definitief worden goedgekeurd. Voor de uitbreiding van het hippisch centrum wordt agrarisch gebied omgevormd tot recreatiegebied.

Het Azelhof, gespecialiseerd in het fokken en houden van paarden werd opgericht in juni 1980. Sinds 1988 worden er paardentornooien georganiseerd. De infrastructuur werd in de loop van de jaren onvoldoende onderhouden, met het gevolg dat de hippische activiteiten een terugval kenden. Na vijf jaar leegstand werd het Azelhof in 2013 aangekocht door de huidige eigenaar. Hij wil de omgeving uitbouwen tot een aantrekkelijke locatie voor hippische activiteiten, met de nadruk op de springsport. Op 30 mei 2016 werd een gunstig planologisch attest afgeleverd, waarna op 30 maart 2017 door het college het studiebureau Antea werd aangesteld om het RUP op te stellen. Het gaat om een gebied van 8 hectare, dat op het gewestplan Mechelen is ingekleurd als agrarisch gebied. Volgens de definitieve versie worden o.m. de parkings aangelegd in waterdoorlatende materialen en wordt de nodige waterbuffering voorzien. De vrachtwagenparking zal niet ontsloten worden via de gewestweg. Volgens het planologisch attest worden 240 paarden toegelaten voor internationale wedstrijden en lijken 480 paardenboxen mogelijk.

Tekst: DéBé

Foto's: ROM

Begindatum: 
woensdag, 31 maart, 2021
Einddatum: 
woensdag, 31 maart, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK