RUIME BEVRAGING ROND NIEUWE STADSMUSEUM

In 2018 krijgt Lier een nieuw, geïntegreerd stadsmuseum. Het Timmermans-Opsomerhuis trekt onvoldoende bezoekers aan en de tentoonstellingen rond Breughel verhuizen in 2018 van het museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly opnieuw naar het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Met het oog op de toekomstige invulling van het nieuwe stadsmuseum werd van 15 november tot 1 december een ruime bevraging bij de Lierse bevolking gehouden.

‘Wat typeert Lier voor U’ was de kernvraag. Liefst 1.012 personen namen deel aan de bevraging en omcirkelden 4.846 opgegeven trefwoorden. Bovendien konden per respondent 3 eigen typeringen toegevoegd worden. Hiervan maakten 312 Lierenaars graag gebruik. Uit de bevraging blijkt dat Lier door de eigen inwoners vaak geassocieerd wordt met gezelligheid, waardevolle historische gebouwen, een rijke geschiedenis en erfgoed, rustgevend water, ruime wandelpaden, een breed horeca-aanbod, waardevolle tradities, veel groen en een rijk verenigingsleven. In de vrije invulruimte wordt meermaals verwezen naar de stadsvesten, de omschrijvingen Pallieter en Lierke Plezierke, het begijnhof, de Lierse Vlaaikens, de faciliteiten voor fietsers, de sport en het onderwijsaanbod. Het sociaal contact en het gevoel van samenhorigheid maken dat de Lierenaars zich thuis voelen in hun stad.

 Met deze elementen zal rekening gehouden worden bij de invulling van het nieuwe stadsmuseum. De volgende maanden wordt nog ene grondige inventaris gemaakt van de collecties van het huidig museum en het Timmermans-Opsomerhuis. Hoe dan ook: het beeld van Lier moet herkenbaar zijn en beantwoorden aan de verwachtingen van de Lierenaars. Voor de invulling van het nieuwe stadsmuseum werd een budget van 370.000 euro voorzien. Aan een studiebureau wordt opdracht gegeven om te onderzoeken hoe vorm kan gegeven worden aan een modern en interactief museum. Het zal een vaste collectie omvatten, evenals een dynamisch deel met wisseltentoonstellingen.

Respondenten die hun mailadres opgaven, konden 2 centrumvonnen van elk 25 euro winnen. Voor schepen Rik Verwaest was het een genoegen om in het stadhuis de prijs te mogen overhandigen aan de winnares: de 17-jarige Eden Geysemans, die een opleiding grafisch tekenen volgt aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. Zij gaf de voorkeur aan  de trefwoorden: Nete, Gummarus en ‘place to be’. Verwacht wordt dat het nieuwe stadsmuseum in september 2018 zal geopend worden.

Begindatum: 
woensdag, 30 december, 2015
Einddatum: 
woensdag, 30 december, 2015

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK