RUIME BELANGSTELLING VOOR ZOMERBRADERIJ

De zomerbraderij ofte ‘Summer Kick-Off’ lokte heel wat belangstellenden naar de centrale winkelas tussen de Antwerpsepoort en de Sint-Gummaruskerk. De handelaars zetten hun beste beentje voor en boden opvallende koopjes aan. Er was voorzeker geen gebrek aan drank- en eet gelegenheden. Een echte overrompeling werd het toen Herman Verbruggen (Marcske), Marijn De Valck (Boma) en Loes Van den Heuvel (Carmen) hun verschijning deden. Op strandballen die werden aangeboden door het promoteam van ‘Shoppen in Lier’ deelden ze graag handtekeningen uit. Het scenario herhaalde zich op de tweede braderijdag toen Margriet Hermans met haar dochter Celien langs kwam.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
zondag, 26 juni, 2022
Einddatum: 
zondag, 26 juni, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK