RUIME BELANGSTELLING VOOR WERFBEZOEK ST.-GUMMARUSKERK

Na de toekenning van een meerjarensubsidie door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele in september 2020, kon eindelijk werk worden gemaakt van de grondige restauratie van de Sint-Gummaruskerk. Van bij de start werd aangekondigd dat de bevolking geregeld de evolutie van de werken zou kunnen volgen. Naar aanleiding van de open wervendag had een eerste werfbezoek plaats.

Zo’n 200 belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om onder deskundige begeleiding van architecten en archeologen, tussen de indrukwekkende stellingen te wandelen. De nodige toelichtingen kregen ze van Stefanie Reyskens van Steenmeijer Architecten en van een medewerkster van Monumenten Vandebercklaere. De restauratie duurt normaal 9 jaar en verloopt in 4 fasen. De eerste fase die momenteel aan de gang is, behelst het vooronderzoek. Met het oog op een duurzame restauratie wordt in détail gekeken naar de staat van o.m. de gebruikte natuursteen en het voegwerk, de gewelven, middeleeuwse muurschilderingen en beelden. Hiervoor werden stellingen tot in de nok van de kerk geplaatst. De kerk krijgt nieuwe elektrische leidingen, dito verlichting en ventilatie én verwarming. Deze laatste zal via de vloer komen. In functie hiervan werden meerdere grafplaten verwijderd en grafkelders blootgelegd. Hierbij werden restanten van de oorspronkelijke Romaanse kerk, die teruggaat tot de 10de eeuw en gewijd was aan Johannes de Doper, opgedolven. Zodra een globaal beeld wordt gevormd van de huidige toestand, wordt in maart 2022 een verslag van het vooronderzoek ingediend. Na de Sint-Gummarusfeesten van 2022, wordt met de feitelijkje restauratie van de Oostzijde van het kerkgebouw, de 2de fase aangevat. Vanaf november 2022 zal de kerk – wegens het aanbrengen van een stofwand – voor de helft kunnen benut worden. Na de voltooiing van de Oostzijde wordt als 3de fase de Westzijde aangepakt.

Tekst: DéBé

Foto's: RM en Luc Peeters

Begindatum: 
zaterdag, 20 november, 2021
Einddatum: 
zaterdag, 20 november, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK