REUNIE VAN LEOPOLD III-LAAN

Op initiatief van de ‘Arraskes’ had in ’t Goed Voorbeeld een bijeenkomst plaats van de vroegere en ook nog huidige bewoners van de Leopold III-laan. Tijdens een gezellige verbroederingsdag werden tal van jeugdherinneringen opgehaald, kon een tentoonstelling met oude foto’s bezocht worden en werd een uitgebreid koud buffet opgediend, dat werd verzorgd door ‘Fra Bartolo’.

De Leopold III-laan aan het stadspark werd aangelegd in 1951, samen met de bouw van 12 eengezinswoningen door de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting. De woningen waren bestemd voor jonge gezinnen met gemiddeld 3 tot 4 kinderen. De toenmalige bewoners waren overwegend leraars, leden van de politie, ambtenaren, bedienden en werknemers van defensie. De vertegenwoordigers van de eerste generatie zijn ondertussen allen overleden. De reünie was dan ook bedoeld voor de tweede generatie, ook al prille 60-, 70- en 80-jarigen. Ze hebben destijds mooie jeugdjaren gekend, toen het nog mogelijk was om vrijuit op straat te spelen of tegen een balletje te trappen op de driehoek. Dat het goed vertoeven was en nog steeds is op de Leopold III-laan, bewijst het feit dat zowat de helft van de woningen vandaag nog steeds bewoond is door vertegenwoordigers van de tweede generatie. Uiteraard werden de nodige afspraken gemaakt om het initiatief – dat al een voorgaande kende - in de toekomst te herhalen.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 5 oktober, 2023
Einddatum: 
donderdag, 5 oktober, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK