RESTAURATIE- EN RENOVATIEOPDRACHT VOOR COLIBRANT, LEESCAFE EN BIBLIOTHEEK

Het gebouwencomplex waarin de Colibrant, het leescafé en de bibliotheek zijn ondergebracht, vertoont een reeks mankementen waardoor een optimaal gebruik gedurende het hele jaar niet mogelijk is. Zo is de verwarming in de Colibrant ontoereikend gedurende de winterperiode en zijn sommige voorzieningen aan vernieuwing toe.

Daarom werd beslist om ‘Erfgoed en Visie’ uit Malle aan te stellen als ontwerper voor de restauratie en de renovatie, aldus schepen Marleen Vanderpoorten. De opdracht start met het uitvoeren van een studie naar het herstel van waardevolle erfgoedelementen, de akoestiek, de brandveiligheid, de verwarming en de ventilatie, de toegankelijkheid en de toegangscontrole, de audio-visuele inrichting van de Colibrant en de inrichting en afwerking van het hele gebouw. De nodige herstellingswerken worden in kaart gebracht. Het is de bedoeling om het gebouw aan te passen en te renoveren, om het gebruik ervan te optimaliseren. Daar het gedeeltelijk om een historisch gebouw gaat, zal voor sommige restauratie- en renovatiewerken een erfgoedpremiedossier opgemaakt worden. De studie bestrijkt het jaar 2021. Daarna maakt de ontwerper een uitvoeringsdossier op, zodat de werken kunnen aanbesteed worden. Aan de hand van de studie van de ontwerpen zal het schepencollege bepalen welke werken vanaf 2022 eerste worden uitgevoerd.

Tekst: DéBé

Foto: ROM (Archief)

Begindatum: 
vrijdag, 15 januari, 2021
Einddatum: 
vrijdag, 31 december, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK