PROVINCIE ONDERSTEUNT MILIEUPROJECTEN

De provincie Antwerpen gaat 167.475 euro investeren in verschillende leefmilieuprojecten. Voor de realisatie ervan wordt samen gewerkt met de Antwerpse Regionale Landschappen en Bosgroepen.

Volgens gedeputeerde voor Natuur en Milieu Jan De Haes wordt voortdurend gewerkt aan een beter leefmilieu, wordt meer groen gecreëerd, worden meer kansen geboden om met de natuur in contact te komen, wordt ingezet op biodiversiteit door o.a. plant- en diersoorten te beschermen en worden versnipperde natuurgebieden met elkaar verbonden. In het boscomplex de Boshoek in het grensgebied tussen Lier, Lint, Boechout en Hove, wordt een budget voorzien voor het beheer van invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik en voor het aanplanten van nieuw bos met het oog op meer biodiversiteit.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
maandag, 8 juli, 2019
Einddatum: 
maandag, 8 juli, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK