PROJECTSUBSIDIE VOOR FORT VAN KESSEL

Het Agentschap voor Natuur en Bos kent een projectsubsidie van 92.800 euro toe voor het Fort van Kessel. Met de subsidie zullen inrichtingswerken gebeuren om het leefgebied van vleermuizen te verbeteren en de oevers te stabiliseren en zodoende de fortgebouwen te beschermen. 

Het Fort van Kessel is een betonnen pantserfort dat deel uitmaakt van de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Bij het begin van de eerste wereldoorlog kwam het fort zwaar onder vuur te liggen. Duitse en Oostenrijkse artillerie – waaronder de befaamde Dikke Bertha – bracht zware vernielingen toe. In 1973 werd de site aangekocht door de gemeente Nijlen. Vandaag kan het fort van april tot september bezocht worden onder begeleiding van vrijwillige gidsen. De andere maanden kunnen vleermuizen ongestoord overwinteren in het fort. De gemeente Nijlen wil de site duurzaam beheren met respect voor de natuur, de cultuur en het erfgoed. Verschillende partners bekijken er samen welke activiteiten er al dan niet kunnen plaatsvinden. Kempens Landschap onderzocht enkele jaren geleden de erfgoedwaarde van het fort, wat einde 2015 leidde tot een beschermingsaanvraag bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

In 2018 werd het fort definitief beschermd als monument. De fortengordels rond Antwerpen zijn voor vleermuizen één van de belangrijkste overwinteringsplaatsen in West-Europa. Tijdens de zomerperiode vormen ze de ideale zwermplaats en zomerverblijfplaats. Volgens burgemeester Paul Verbeeck bieden de geplande inrichtingswerken ook een oplossing voor de stabiliteit van de oevers, waarmee het fort al jaren heeft te kampen. Het fort wordt immers bedreigd door het afkalven van de oevers, waardoor de historische vorm van het forteneiland dreigt te verdwijnen. Ook de stabiliteit van de gebouwen komt op sommige plaatsen vroeg of laat in het gedrang. De projectsubsidie bedraagt 80% van de totale investeringskost van 116.000 euro. Het project moet worden gerealiseerd voor 1 oktober 2024. Samen met de projectpartners en de bevoegde overheidsinstanties neemt Kempens Landschap de komende maanden de nodige stappen om het project uit te voeren.

Tekst: DéBé

Foto: ProvAnt

Begindatum: 
dinsdag, 18 januari, 2022
Einddatum: 
dinsdag, 18 januari, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK