PROJECT ‘WITHOF’ INGEHULDIGD

In aanwezigheid van burgemeester Rik Verwaest, schepen Annemie Goris, leden van de Raad van Bestuur en medewerkers van Woonstroom, bewoners en buren, werd in Koningshooikt het project ‘Withof’ officieel ingehuldigd. Als voorzitter van de Raad van Bestuur schetste Jan Hauwaert een overzicht van het dossier en stond Algemeen Directeur Marc Vanden Eynden stil bij de historiek van de omgeving. Na afloop hadden de genodigden de gelegenheid om een appartement en een woning te bezoeken.

In zijn welkomstwoord overliep voorzitter Jan Hauwaert de totstandkoming van het project. Het terrein werd aangekocht in 2007, waarna een eerste bouwaanvraag werd ingediend in 2011. Omwille van het voorgestelde bouwvolume werd het oorspronkelijk voorziene aantal woonéénheden teruggebracht van 33 naar 26 en werd de bouwhoogte over een grote oppervlakte verlaagd. Uiteindelijk werd in 2019 een bouwvergunning verleend voor 3 bouwvolumes. In het gebouw vooraan bevinden zich 3 appartementen, 2 met 1 slaapkamer voor mensen met een beperkte stapfunctie, 1 appartement met 2 slaapkamers en 3 woningen met 3 slaapkamers. De achterliggende gebouwen omvatten 21 appartementen, waarvan 16 met 2 slaapkamers en 5 met 1 slaapkamer, bij voorrang bestemd voor 65-plussers. Bij de realisatie ging veel aandacht naar de inplanting en de omgeving. De bouw van deze woongelegenheden was voor de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting van groot belang, omdat de maatschappij in Koningshooikt slechts beschikt over 20 verouderde, sociale woningen aan de Mechelbaan, die dringend aan een opfrissing toe zijn.

Algemeen directeur Marc Vanden Eynde stond uitgebreid stil bij het verleden van het Withof aan de Triesthoeveweg. Omstreeks 1777 stonden hier een oude witte villa, meerdere gebouwen en een walgracht. De naam Triesthoeve staat vermeld op een kadasterkaart van 1842-1849, maar bestond mogelijk al langer. Iets verder stond een Triestmolen. Aan de hand van opgravingen ter plaatse, blijkt dat de eerste sporen van bewoning teruggaan tot de 13de-14de eeuw. Zo werden er scherven van aardewerk uit de 13de eeuw, restanten van houten waterputten en een waterton uit de 16de eeuw, skeletten van dieren en funderingsmuren uit de 18de eeuw teruggevonden.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
zaterdag, 23 september, 2023
Einddatum: 
zaterdag, 23 september, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK