PROJECT ‘BENO’ START BEGIN SEPTEMBER

In cultuurcentrum Vredeberg werd het project BENO voorgesteld. BENO staat voor ‘Basis Eduactie Na Opleiding’ en is een initiatief van de Vlaamse overheid. Het traject tracht de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen voor jongeren die niet onmiddellijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Ligo Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen, het Agentschap Integratie en Inburgering, de VDAB, het Volwassenenonderwijs KISP, CVO Crescendo en de stad Lier, werken samen om anderstalige nieuwkomers tussen 18 en 22 jaar beter voor te bereiden op een beroepsopleiding of doorstroming naar de arbeidsmarkt. Ook al is de werkloosheid in Lier vorige maand met 11% gedaald en de jeugdwerkloosheid zelfs met 22%, dan is het voor anderstalige nieuwkomers niet evident om aan de slag te gaan. Na OKAN (Onthaaldonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers) zijn ze onvoldoende voorbereid om door te stromen naar een beroepsopleiding of de arbeidsmarkt. Via het BENO-traject verbeteren ze hun kennis van het Nederlands en versterken ze hun vaardigheden op het vlak van rekenen en ICT. Ze krijgen ook meer inzicht in de juiste arbeidsattitudes.  Op 2 september 2021 starten 10 nieuwkomers het BENO-project, dat bestaat uit verschillende onderdelen en stages en workshops omvat. 

Ligo regio Mechelen en de CVO’s organiseren samen intensieve cursussen Nederlands, in combinatie met praktijkopleidingen zoals fietshersteller, lasser, elektriciteit en houtbewerking. Daarnaast volgen de jongeren lessen wiskunde, ICT, veiligheid en EHBO, afgewisseld met sport en culturele activiteiten. Via het wekelijks aanbod van de Beel- en de Podiumacademie kunnen de betrokkenen proeven van diverse vormen van kunst en cultuur. Het Agentschap Integratie en Inburgering verzorgt een cursus maatschappelijke oriëntatie, terwijl de VDAB instaat voor de oriëntatie en begeleiding naar beroepsopleidingen en zorgt voor ondersteuning bij de eerste stappen naar de arbeidsmarkt. Tijdens dit oriënterend jaar kunnen anderstalige nieuwkomers ondervinden welke talenten, competenties en interesses ze hebben en worden ze voorbereid op een vervolgopleiding of doorstroming naar de arbeidsmarkt. Gelijkaardige projecten werden de voorbije jaren met succes georganiseerd in o.m. Oostende en Antwerpen. Hier kon 80% van de cursisten 2 jaar na de opleiding aan de slag. Het project geniet in Lier bijkomende financiële ondersteuning van de stad en van het Fonds Ivens-Boons.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
vrijdag, 27 augustus, 2021
Einddatum: 
vrijdag, 27 augustus, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK