PROEFOPSTELLING ANTWERPSESTEENWEG (N10) BLIJFT VOORLOPIG BEHOUDEN

Met het oog op een verhoogde verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming van het verkeer – vooral ter hoogte van het kruispunt met de G. Gezellelaan en de Colruyt – werd op 18 november 2019 op de Antwerpsesteenweg (N10) een ingrijpende proefopstelling ingevoerd. Niet alleen de betrokken handelaars, ook gemeenteraadslid Marcel Taelman (Hart voor de Burger), blijft het dossier op de voet volgen.

Onlangs stuurde hij een reeks schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. Daarin verwees hij naar de filevorming die zich geregeld voordoet langs beide zijden van de N10. Voertuigen die de parking van de baanwinkels willen verlaten, kunnen moeilijk invoegen op de rijbaan. Wie vanuit de richting Boechout komt, mag niet meer afslaan richting Plaslaar, maar moet doorrijden tot aan het kruispunt met de Ring. Fietsers die vanuit Lier komen en moeten oversteken naar het sportcentrum Zevenbergen, Albert Heijn en Ygo, kunnen dit niet op een veilige manier. Autobestuurders die het sportcentrum Zevenbergen, Albert Heijn en Ygo verlaten en richting Boechout moeten, dienen tot aan Plaslaar richting Lier te rijden. De slalombewegingen op de N10 zorgen voor een onveilig gevoeld. Tenslotte wordt de situatie aan de Carwash met de rij wachtende auto’s als zeer onveilig bestempeld. 

Vorige week kreeg Marcel Taelman een vrij uitvoerig antwoord van de stad. Een laatste tussentijdse evaluatie had plaats op  30 maart 2020. Daarbij kwamen de vertegenwoordigers van de stad en van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) tot het besluit dat de proefopstelling een gunstig effect heeft op het vlak van verkeersveiligheid. Omdat de doorstroming soms in het gedrang komt, werden enkele verbeteringen uitgewerkt. Gedacht werd aan het wegwerken van de slalombeweging aan het Plaslaar, het voorzien van extra belijning ter hoogte van de G. Gezellelaan en de Colruyt en het invoeren van een parkeerverbod op de parkeerstroken ter hoogte van de grote winkelsites. Gelet op het gereduceerde verkeer omwille van de coronacrisis en de vakantieperiode, blijft de proefopstelling voorlopig behouden mits kleine aanpassingen. Recent werd vastgesteld dat het verkeer aan de keerlussen veiliger en vlotter verloopt. De oversteek voor fietsers aan het sportcentrum Zevenbergen wordt verder onderzocht. Aan het kruispunt van de N10 met de Ring, geldt zoals elders het ritsprincipe. Wat de Carwash betreft werd destijds gevraagd de ingang van de wasstraat te voorzien aan de achterkant, zodat de wachtrij zou staan op het eigen terrein. Het voorstel van Marcel Taelman – het voorzien van een ovonde aan de inrit naar de wijk Zevenbergen en de Colruyt en het inrichten van de naast gelegen parkeerstroken als ventweg, werd besproken tijdens een commissievergadering met als besluit dat het meer nadelen zou bieden dan de huidige opstelling.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
zaterdag, 1 augustus, 2020
Einddatum: 
zaterdag, 1 augustus, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK