PREMIEAANVRAAG VAN 13 MILJOEN EURO VOOR RESTAURATIE BEGIJNHOF

De stad en het OCMW hebben bij de Vlaamse overheid een meerjarenpremieaanvraag ingediend voor de restauratie van 45 begijnhofwoningen en van het openbaar domein. Wordt deze aanvraag goedgekeurd, dan wordt een premie van bijna 13 miljoen euro toegekend.

Het OCMW, het college van burgemeester en schepenen en de kerkfabriek van Sint-Gummarus hebben een beheersplan opgesteld voor de restauratie van het begijnhof dat beschermd is. Het beheersplan werd goedgekeurd door de OCMW-raad op 19 juni 2018, het college van burgemeester en schepenen op 25 juni 2018, de kerkraad op 3 juli 2018 en de Vlaamse overheid op 28 oktober 2018. Volgens dit beheersplan zullen de werken in 4 fasen worden uitgevoerd en normaliter 5 jaar in beslag nemen. Op 30 oktober werd bij het Agentschap voor Onroerend Erfgoed een dossier voor het bekomen van een premie ingediend. Wordt deze aanvraag goedgekeurd, dan ontvangen de stad en het OCMW een  erfgoedpremie van 80% van de restauratiekosten. Voor de restauratie van de 45 begijnhofwoningen wordt deze geraamd op 12.332.148 euro en voor de wegeniswerken op 597.884 euro.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
dinsdag, 27 november, 2018
Einddatum: 
dinsdag, 27 november, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK