POLITIEVERBROEDERING LIER VIERT 50-JARIG BESTAAN

De Politieverbroedering Lier (PVL) bestaat 50 jaar. Deze verjaardag werd feestelijk gevierd in aanwezigheid van burgemeester Frank Boogaerts, de leden en talrijke genodigden. Zij werden toegesproken door voorzitter Jan Torfs.

Reeds voor wereldoorlog II zou in Lier een politieverbroedering bestaan hebben. Uit deze periode zijn helaas weinig documenten bewaard gebleven. Wel werden de leden van het politiekorps toen uitgenodigd voor een bal in ‘De Congo’ in de Antwerpsestraat.

In 1962 werd de verbroedering heropgericht, met het doel uitstappen en voetbalwedstrijden te organiseren en de schietsport te beoefenen. Onder impuls van de eerste voorzitter Jozef Voet en de bestuursleden Jef Aras, André Lembrechts, Nest Van den Broeck en Paul Van Hoof, werden de statuten in 1936 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De vereniging had aanvankelijk geen vast lokaal. De schietoefeningen hadden plaats in de kelder van een brouwerij in de omgeving van het Sionsplein en de Berlarij. Nadien volgde de verhuis naar den Bril, waar eveneens in de kelder een schietstand werd ingericht.

In 1972 konden lokalen betrokken worden in het Fort van Lier, waar met vereende krachten een clublokaal en schietstanden werden uitgebouwd.

Oorspronkelijk werden enkel agenten van politie toegelaten. Na verloop van tijd waren ook burgers met een hart voor de schietsport welkom. Zodoende groeide de verbroedering uit tot een bloeiende schuttersclub, die vandaag 125 leden telt. Daaronder agenten van het Lierse korps, maar ook van korpsen uit Antwerpen, Berlaar, Mechelen en Nijlen en van de federale politie.

De wekelijkse oefenstonden die plaats hebben de maandagavond van 19 tot 23 uur en de eerste en de derde donderdag van de maand van 20 tot 23 uur, worden gemiddeld bijgewoond door 40 schutters. Zij beoefenen diverse disciplines van de schietsport.

Maandelijks staat een wedstrijd voor de leden op het programma, terwijl ieder jaar ook wedstrijden worden georganiseerd waaraan externen kunnen deelnemen.

Om te voldoen aan de steeds strengere normen werden het clublokaal en de schietstanden verder gemoderniseerd en vernieuwd. In 2008 werd dan ook een nieuw erkenning en milieuvergunning bekomen.

De Politieverbroedering beschikt vandaag over telkens 3 banen op 50 en 25 meter voor pistool, revolver en geweer en over 5 banen voor luchtpistool en karabijn.

De werking wordt gedragen door een actieve bestuursploeg bestaande uit voorzitter Jan Torfs, secretaris Ken Geboers, penningmeester Dirk Goos en de raadsleden Filip De Koninck en Walter Van Craen.

 

Op foto, vanaf links: Filip, Jan, Ken en Dirk.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK