PLUS-PROJECT MOET ONGEKWALIFICEERDE UITSTROOM TEGEN GAAN

Zes maanden na de start van het PLUS-prject hebben de betrokken partijen de overeenstemmende overeenkomst ondertekend. Het project is bedoeld om de ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen zonder diploma van het secundair onderwijs in te perken. In Lier ligt de ongekwalificeerde uitstroom boven het gemiddelde van Vlaanderen.

De overeenkomst slaat op de periode 1 september 2014 – 31 augustus 2015. De aanpak is vierledig en betreft de begeleiding van de leerlingen, van de leerkrachten, van de schoolteams en de herstelgerichte begeleiding. Negen middelbare scholen zijn naast de stad, de vzw. Arktos, de vzw. Werk van Don Bosco Vremde en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszog de Pont, bij het project betrokken.

Het betreft de scholen van de scholengemeenschap J.B. David, van de scholengroep Kla4 en de Steinerschool. De stad zorgt voor lokalen en financiële middelen. De partners komen uit drie sectoren: het onderwijs, de vorming en het welzijn. Via het Centrum voor Leerlingenbegeleiding wordt het verzoek ingediend om met bepaalde gedemotiveerde leerlingen die schoolmoe zijn, aan de slag te gaan.

Tijdens het begeleidingsproces wordt in de lokalen van het dagcentrum de Oever aan de Ouderijstraat gewerkt rond schooltaken om de schoolachterstand zo beperkt mogelijk te houden. ’s Namiddags volgen in het stadsmagazijn ateliers om de zelfreflectie te stimuleren. Sinds de start van het PLUS-project – dat ondersteund wordt door vier deeltijdsse medewerkers – heeft het CLB al 32 leerlingen aangemeld. 11 leerlingen werden in het kader van het project meestal gedurende twee weken begeleid. Het is de hoop dat zodoende de uitstroom van leerlingen zonder diploma kan worden tegengegaan en de kans op een succesvolle schoolloopbaan kan worden verhoogd.

Begindatum: 
vrijdag, 27 februari, 2015
Einddatum: 
vrijdag, 27 februari, 2015

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK