PLEIN VOOR HOF VAN SANTHOVEN BLIJFT TOEGANKELIJK VOOR PUBLIEK

Op 29 juli 2013 verkocht de stad het Hof van Santhoven aan de Vismarkt aan een private ondernemer. Ook het plein voor het Hof werd mee verkocht. Hierover ontstond nadien een geschil, dat werd beslecht voor het Hof van Beroep in Antwerpen op 30 juni 2020. Beide partijen leken bereid om een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het publiek toegankelijk maken van een deel van het plein.

Op het plein staat een nutskast die moet onderhouden worden door de stad. De stad wenst bovendien het zicht op de Sint-Gummaruskerk te behouden, omdat een geliefkoosde plek voor fotografen is. De stad is bereid om via de Vismarkt een doorgang voor wagens te verlenen naar het Hof van Santhoven. Hiervoor dienen 2 parkeerplaatsen te verdwijnen. Aan de bevoegde notaris werd gevraagd om een notariële akte betreffende de vestiging van een erfdienstbaarheid op te stellen. Deze akte voorziet het recht van doorgang, het recht om op het persceel een recht tot het gebruik voor publieke doeleinden vast te stellen zodat het voor het publiek zal worden opengesteld, het verlenen van toegang tot de nutskast en het ten alle prijze vrijwaren van het zicht op de Sint-Gummaruskerk. De stad verbindt er zich op haar beurt toe om een recht van doorgang naar het Hof van Santhoven voor wagens te voorzien. Hiervoor zullen in samenspraak met de tegenpartij 2 parkeerplaatsen op de Vismarkt verwijderd worden. De bespreking van dit punt verliep grotendeels in gesloten zitting.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
woensdag, 7 februari, 2024
Einddatum: 
woensdag, 7 februari, 2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK