PASTORIESTRAAT WORDT (EVEN) SCHOOLSTRAAT

Tot en met vrijdag 12 mei heeft de Pastoriestraat tussen de Berlaarsesteenweg en huisnummer 9 het karakter van schoolstraat. Bij het begin en het einde van de schooldag wordt dit gedeelte van de Pastoriestraat met verplaatsbare nadarbarelen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het initiatief gaat uit van de werkgroep verkeer van de ouderraad van de Vrije Basisschool Heilige Familie.

De toestand aan de schoolingang in de Pastoriestraat was vaak onveilig en verliep chaotisch. Bolzano kent het systeem van schoolstraat al sinds 1989. In Vlaanderen is er ook een aantal voorbeelden. Zo kent Gent sinds 2012 4 schoolstraten. Het probleem aan de schoolingang in de Pastoriestraat werd via VeLO – de Verenigde Lierse Ouderverenigingen – besproken door de Mobiliteitsraad. Een schoolstraat is een straat waarin een school gevestigd is en die tweemaal per dag, bij het begin en het einde van de lessen, tijdelijk wordt afgezet voor gemotoriseerd verkeer. Om dit mogelijk te maken heeft de politie een circulatieplan opgesteld, dat werd toegelicht tijdens een bewonersvergadering. Concreet betekent dit volgens Christian Rutges van de ouderraad en Nicole De Ridder, directrice van de school, dat de Pastoriestraat vanaf de Berlaarsesteenweg tot aan nummer 9 elke ochtend van de week wordt afgesloten van 8 tot 9 uur, de maandag, de dinsdag en de donderdag ook van 15.30 tot 16.30 uur, de woensdag van 11 tot 12 uur en de vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur

Telkens geldt steeds 1 uur voorafgaand aan deze momenten een parkeer- en stilstaanverbod ter hoogte van de kerk van de Heilige Familie. Het deel van de Pastoriestraat tussen nummer 9 en de Beemdstraat is dan enkel toegankelijk voor de bewoners. Verder geldt parkeer- en stilstaanverbod in de Beemdstraat aan de pare zijde tot vrijdag 16 uur en aan de onpare zijde op vrijdag van 15 tot 17 uur. Tot vrijdag 16 uur wordt de rijrichting in de Beemdstraat omgekeerd, zodat men enkel naar de Pastoriestraat kan rijden. Aan de ouders wordt gevraagd om elders te parkeren om de kinderen af te zetten en op te halen, bvb. Langs de Ring of aan de Zaat. De situatie wordt aangegeven met tijdelijke borden. Na deze proefperiode wordt het project grondig geëvalueerd door de school, de ouders, de buurtbewoners, de politie en de stad.

Tekst: DéBé

Foto's: RTM

Begindatum: 
woensdag, 10 mei, 2017
Einddatum: 
woensdag, 10 mei, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK