PARKEERPLAATSEN IN VOORTUINTJES AAN BANDEN

In sommige straten werden de voorbije jaren tal van voortuintjes omgevormd tot privé-parkeerplaats. Het gevolg hiervan is een aanzienlijk verlies aan parkeergelegenheid op de openbare weg, omdat voor deze parkeerplaatsen niet kan geparkeerd worden. Om aan deze situatie een einde te stellen, zal het stadsbestuur er in de toekomst nauwgezet op  toezien dat de omvorming van voortuintjes tot parkeerplaats beperkt wordt tot wat vergunbaar is binnen de parkereverordening. Volgens de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Parkeren’ die op 22 juni 2015 in voege trad, is een stedenbouwkundige verordening nodig voor de aanleg van een parkeerplaats in een voortuin en van een bijkomende oprit.

Begindatum: 
vrijdag, 26 februari, 2016
Einddatum: 
vrijdag, 26 februari, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK