OPNIEUW BEROERING ROND VERKAVELINGSPLANNEN ‘BEYERSE VELDEN’

De bewoners van in eerste instantie de Nieuwpoortstraat en de Kemmelstraat hebben een uitnodiging ontvangen voor een digitaal overlegmoment op dinsdag 11 mei in verband met de toekomstige plannen voor de ontwikkeling van de Beyerse Velden. Projectontwikkelaar Paliris heeft bij de stad een stedenbouwkundig attest aangevraagd in het kader van de geplande verkoop van gronden door de stad, met het oog op de nieuwe verkaveling langsheen de Nieuwpoortstraat grenzend tot aan de Arendbeek.

Tijdens het digitaal bewonersoverleg is het de bedoeling informatie te verstrekken over de reeds gemaakte studies, de juridische randvoorwaarden en de verdere procedures. De buurtbewoners krijgen de gelegenheid om hun bezorgdheden en aandachtspunten kenbaar te maken. Reeds in januari 2016 en januari 2020 werd de buurt geconfronteerd met de verkavelingsplannen voor de Beyerse Velden. Telkens werden tal van bezwaren geuit, die nog steeds van kracht zijn. Gevreesd wordt dat de grootschalige plannen een duidelijke impact zullen hebben op het wooncomfort en de leefbaarheid, de privacy en de rust. Daarnaast is er de vrees voor bijkomende wateroverlast, meer verkeersdruk, onvoldoende parkeerplaatsen en verlies van speelruimte voor de kinderen. De verkaveling wordt voorzien in het moerassig en overstromingsgevoelig gebied van de Arendbeek. Bomen die water opslorpen zullen sneuvelen en het groen van het Arendpark zal verdwijnen. Na de bewonersvergadering van 13 januari 2020 bleven nog meerdere vragen open, waarop geen afdoende antwoord werd gegeven. Hoe zal het regenwater van de Arendbeek worden opgevangen? Wat is het resultaat van de grondboringen die in april 2019 werden uitgevoerd? Wat met de boscompensatie en het groen volgens de plannen? De buurtbewoners vragen dat het digitale overlegmoment op een later tijdstip – wanneer corona het toelaat – zou vervangen worden door een fysieke vergadering, om niemand van de belanghebbende buurtbewoners uit te sluiten. Voor een dossier dat aansleept sinds 2016, moet dit volgens het buurtcomité best kunnen. Het verwondert hen dat al sprake is van een verkavelingsaanvraag, wanneer de grond (als bosgrond? als bouwgrond?) blijkbaar nog moet verkocht worden. Hun belangen zullen ze verder met volle overgave blijven verdedigen.

Tekst: DéBé

Foto's: ROM

Begindatum: 
zondag, 2 mei, 2021
Einddatum: 
zondag, 2 mei, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK