OPEN VLD TREKT HOOPVOL NAAR BELANGRIJKE VERKIEZINGEN

Reeds voor de 17de maal organiseerde de Open VLD Lier-Koningshooikt het blauw nieuwjaarsontbijt. Voorzitter Jan Pen mocht in de lounge van het stadion van Lierse tal van mandatarissen van afdelingen uit de ruime regio, leden en sympathisanten begroeten. Zij werden toegesproken door OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken Marleen Vanderpoorten en door minister van justitie Annemie Turtelboom.

Voor Jan Pen was het de eerste maal dat hij de beste wensen mocht overmaken. Om de werking van de afdeling te optimaliseren werd naast de uitgebreide bestuursploeg een kerngroep samengesteld. Om de meerwaarde van de Open VLD-inbreng bij het bestuur van de stad en meer bepaald voor de domeinen waarvoor de liberale schepenen bevoegd zijn – OCMW, sociale zaken, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, sport, cultuur, bibliotheken en onderwijs – beter in de verf te zetten, wordt een brochure voorbereid die in maart op ruime schaal zal verspreid worden. Via overlegorganen zullen de leden nauwer bij de werking betrokken worden. De vernieuwde jongerenafdeling zal verder prioritaire aandacht krijgen. Op 21 april wordt een Paasbrunch georganiseerd in de Zuid-West.

Marleen Vanderpoorten stond even stil bij de belangrijkste verwezenlijkingen uit het recente verleden en bij de plannen voor de onmiddellijke toekomst. Tijdens de voorbije legislatuur waren belangrijke investeringen noodzakelijk zoals de heraanleg van de Grote Markt en de verhuis van de technische en de administratieve diensten naar een nieuwe vestiging. In de toekomst zal intens samengewerkt worden tussen de stad en het OCMW. De aanstelling van één secretaris is hiervan de incarnatie. Op dit vlak vervult Lier een voortrekkersrol. Op de site van het oude Paradijs en van het aangrenzende St.-Annagiodshuis komen een nieuw dienstencentrum en bejaardenwoningen. Op de Dungelhoefsite wordt een nieuw Sociaal Huis opgetrokken. Ook op het vlak van de sport en de cultuur worden de inspanningen verder gezet.

Gastspreker en minister van justitie Annemie Turtelboom was graag op de uitnodiging ingegaan om naar Lier te komen. De Open VLD beschikt volgens haar over sterke troeven om het goed te doen bij de belangrijke Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei aanstaande. De partij scoort goed in de peilingen, heeft een succesvol toekomstcongres achter de rug en beschikt met Gwendolyn Rutten, staatssecretaris Maggie De Block en minister Annemie Turtelboom over drie sterke vrouwen. De ministeriële departementen voor Asiel- en Migratiebeleid, Pensioenen en Justitie, hebben prima werk geleverd. In het Vlaams Parlement wordt op doordachte wijze oppositie gevoerd, o.m. op het vlak van het onderwijs en de mobiliteit.

Begindatum: 
zondag, 26 januari, 2014
Einddatum: 
zondag, 26 januari, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK