OPEN VLD LIER-KONINGSHOOIKT VERRIJKT MET DENKTANK

Reeds voor de 19de maal had in de businessruimten van het Herman Vanderpoortenstadion  het nieuwjaarsontbijt van de Open VLD Lier-Koningshooikt plaats. De talrijke leden en sympathisanten, evenals meerdere mandatarissen, werden toegesproken door voorzitter Jan Pen en voorzitter van het OCMW Marleen Vanderpoorten. Beide sprekers verwezen o.m. naar de recent opgerichte lokale liberale denktank.

2015 was volgens voorzitter Jan Pen een boeiend jaar voor de Open VLD. Hij verwees in dit verband naar het voorbeeldige werk van de liberale ministers en staatssecretarissen en naar de besluiten van het recente congres dat onder het thema ‘Mensen sterker maken in een veranderende maatschappij’ begin december in Mechelen plaats had. Voor de lokale partijafdeling was 2015 een druk jaar. Diverse evenementen zoals het ontbijt, de brunch en de informatieve sessies met Alexander De Croo over de pensioenhervorming en met Annemie Turtelboom over de veréénvoudigde schenkingsrechten, waren van aard om de banden tussen het bestuur en de leden nauwer toe te halen.

 Deze initiatieven worden in 2016 beslist herhaald. De voorzitter vroeg de bijzondere aandacht voor de infokanalen van de afdeling: de website, de nieuwsbrief De Lierenaar en de lokale Burgerkrant. Verder prees hij de inzet van de schepenen Marleen Vanderpoorten Ivo Andries en Walter Grootaers, binnen de Lierse coalitie N-VA en Open VLD die nu halfweg is. Kortelings zal het bestuur trouwens een evaluatie maken van wat van het bestuursakkoord gerealiseerd werd. Tenslotte feliciteerde hij Marleen Vanderpoorten met haar recente verkiezing als lid van de raad van bestuur van de Koning Boudewijn Stichting en dit in opvolging van Luc Coene, eregouverneur van de Nationale Bank van België.

Ook Marleen Vanderpoorten onderlijnde de goede samenwerking binnen de bestuurscoalitie, tussen de stad en het OCMW én met externe organisaties. Als verantwoordelijke voor het sociaal beleid verwees ze naar de stijgende armoede die ook in Lier een realiteit is. Onderwijs en werk bestempelde ze als zeer belangrijk voor de samenhang binnen de samenleving. Met een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, vestigde ze de aandacht op de recente oprichting van de denktank ‘Litoliko’ (Liberalen voor de Toekomst van Lier en Koningshooikt). Met Erwin Goyvaerts als drijvende kracht zal een aantal liberaal-denkenden van binnen en buiten het bestuur, inhoudelijk het programma voorbereiden. De mandatarissen zullen daarbij een ondersteunende rol vervullen.

Begindatum: 
zondag, 17 januari, 2016
Einddatum: 
zondag, 17 januari, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK