OPEN MONUMENTENDAG IN LIER

Zondag 10 september heeft in Vlaanderen de Open Monumentendag 2023 plaats. Het thema is ditmaal ‘met hart en ziel herbestemd’. Van 10 tot 17 uur kunnen in Lier 9 erfgoedlocaties die een zinvolle nieuwe invulling kregen of in transitie zijn naar een herbestemming, worden bezocht.

Het gaat om het Huis van Oscar, de kijkdoos in de Sint-Gummaruskerk, het Groot Spui, de huisjes gebouwd door het Sint-Antoniusgidshuis in de Begijnhofstraat 34-42, het internationaal congrescentrum Constant, de voormalige Rijkswachtkazerne en het kantoor van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting in de Abstherbergstraat, cultuurcentrum Vredeberg en het restauratieproject in het begijnhof.

Het HUIS VAN OSCAR is ondergebracht in de 19de eeuwse woning van kunstenaar Oscar Van Rompay (1899-1997) in de Vredebergstraat 6, die werd omgevormd tot museum en beschikt over een prachtige stadstuin met serre. Het paalt aan cultuurcentrum VREDEBERG, oorspronkelijk een onderdeel van een klooster uit de 17de eeuw. Na1797 waren hier een katoenweverij, een armenschool, vergader- en feestzalen gevestigd. Omstreeks 1860 werd het een schouwburg. De SINT-GUMMARUSKERK maakt momenteel het voorwerp uit van een grondige restauratie. De restauratiewerken kunnen gevolgd worden vanuit een overzichtelijke KIJKDOOS. Het GROOT SPUI is een voormalig sashuis op de Binnen-Nete, dat gebouwd werd in de periode 1508-1516 en deel uitmaakte van de tweede stadsomwalling. Vandaag is hier het lokaal van de Sociëteit van de Schaepshoofden gevestigd. In de Begijnhofstraat bevinden zich 5 pittoreske WITTE HUISJES (de nummers 34-42) die tussen 1763 en 1778 gebouwd werden door het SINT-ANTONIUSGODSHUIIS. Momenteel maakten ze het voorwerp uit van een project coöperatief wonen.

Het internationaal congrescentrum CONSTANT is ondergebracht in het Schaeckberd aan de Grote Markt. Gedurende 500 jaar was hier een brouwerij gevestigd. Nadien deden de gebouwen dienst als stadskantoor .De voormalige RIJKSWACHTKAZERNE in de Abtsherbergstraat die dateert van 1896, werd in 2015-2017 door de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting omgebouwd tot een appartementsblok met 26 woongelegenheden. Het KANTOOR van de Maatschappij bevindt zich in dezelfde straat en werd ondergebracht in de turnzaal van de vroegere stadsmeisjesschool, die in 1878 gebouwd werd. Later bevonden zich hier de openbare bibliotheek, het archief en de tekenschool. Tenslotte is tussen 11 en 16.30 uur een werfbezoek mogelijk aan één van de huisjes die momenteel gerenoveerd worden in het begijnhof. Vooraf reserveren via Visit Lier is wel noodzakelijk. Aanvankelijk was ook het Hof van Santhoven aan de Vismarkt in de lijst opgenomen, doch wegens de verbouwingswerken tot residentieel wooncomplex moest dit veiligheidshalve geschrapt worden. Bij Visit Lier kan een brochure voor de Open >Monumentendag worden bekomen.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
dinsdag, 5 september, 2023
Einddatum: 
dinsdag, 5 september, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK