OPEN MONUMENTENDAG IN LIER

Zondag 8 september heeft in Vlaanderen de 31ste Open Monumentendag plaats. In Lier wordt de focus gericht op het begijnhof, dat momenteel het voorwerp uitmaakt van een grondige restauratie en renovatie. Tijdens de Open Monumentendag kan een bezoek worden gebracht aan de gerestaureerde huisjes in de Symforosastraat, de kapel van het Wezenhuis, de Sint-Margaritakerk, het Piepenholleke en de voormalige pastorie. Bovendien zetten ook de Sint-Gummaruskerk en het Huis van Oscar de deuren open.

Het begijnhof van Lier is ontstaan rond het midden van de 13de eeuw. In 1966 werd het beschermd als monument en als cultuurhistorisch landschap. In 1998 werd het erkend als Unesco-Werelderfgoed. In 2001 werd Barbara Van der Wee Architects aangesteld  voor de opmaak van een masterplan voor de restauratie en ontwikkeling van het begijnhof. In het kader hiervan werden in de periode januari 2017-augustus 2019 8 woningen en de restant van een voormalig convent in de Symforosastraat gerestaureerd. In 2018 werd een erfgoedbeheersplan opgesteld. In uitvoering hiervan volgt van 2020 tot 2025 gespreid over 5 fasen een grondige restauratie.

Tijdens de Open Monumentendag kunnen de gerestaureerde huisjes in de Symforosastraat bezocht worden tussen 10 en 17 uur. De projectarchitecten van Studio Roma, bouwhistorici en restauratie-experts staan er ter beschikking. In de kapel van het wezenhuis geeft coördinerend architect Barbara Van der Wee toelichtingen bij het historisch en architecturaal verleden en bij de plannen voor het behoud en beheer van de kapel. In de Sint-Margaritakerk is van 11 tot 17 uur een bezoek mogelijk onder begeleiding van een stadsgids. In de voormalige pastorie in de Begijnhofstraat leidt bouwhistorisch onderzoeker Tim Bisschops een rondleiding om 14, 14.30, 15 en 15.30 uur. Galerij Artisjok stelt hier van 10 tot 17 uur kunstwerken tentoon. Al die tijd kan verpozing  gevonden worden in het Piepenholleke bij de Gilde ‘Heren van Lier’. Op 25 september heeft een infoavond plaats voor kandidaat-huurders van de gerestaureerde huisjes. Ook het openbaar domein wordt gerestaureerd, met respect voor het historisch uitzicht en oog voor de toegankelijkheid.

Buiten het begijnhof hebben van 10 tot 17 uur rondleidingen plaats in de Sint-Gummaruskerk en kan van 14 tot 18 uur een bezoek gebracht worden aan het museum en de tuin met hommelhotelletjes in het Huis van Oscar.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
woensdag, 4 september, 2019
Einddatum: 
woensdag, 4 september, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK