OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGE SCHOOLCOACHES

Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben het momenteel, ook op het vlak van onderwijs, niet gemakkelijk. Als gevolg van de coronacrisis werden pijnpunten zoals een gebrek aan digitale middelen en geen hulp bij het maken van huiswerk, niet alleen blootgelegd maar ook uitvergroot.

Met het project schoolcoaches slaan de stad en het OCMW Lier en de vwz Arktos de handen in mekaar om kwetsbare gezinnen op het vlak van onderwijs extra te ondersteunen. Ze doen dit via de inzet van vrijwillige schoolcoaches die op hun beurt een professionele voorbereiding, ondersteuning en begeleiding krijgen. Twee maal per week heeft de schoolcoach gedurende een klein uurtje contact met een vast gezin. Wanneer mogelijk komen ze aan huis onder strikte voorwaarden en wanneer dit noodzakelijk is wordt digitaal gewerkt. De coach helpt kinderen uit het basisonderwijs bij het huiswerk, leest de schoolbrieven, bekijkt de agenda en het rapport en doet dit samen met de ouders. Zo wordt niet alleen het kind geholpen, maar leren ook de ouders op welke manier ze hun kind binnen hun mogelijkheden kunnen ondersteunen. Schepen voor Sociale Zaken Annemie Goris doet een warme oproep opdat Lierenaars zich zouden aanmelden als vrijwillige coach. ‘Het betreft hier een belangrijk project tegen kinderarmoede. Alles staat of valt met het vinden van geschikte vrijwilligers. Ik besef dat het moeilijke tijden zijn, maar het project biedt ook een kans om elkaar te helpen en solidair te zijn. Met een minimum van 2 uurtjes vrijwilligerswerk per week, kan een gezin geholpen worden’. Van vrijwilligers wordt naast een gezonde interesse verwacht dat ze discreet kunnen werken met kwetsbare gezinnen, open staan voor diverse culturen en gemotiveerd zijn om vrijwilligerswerk te verrichten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Lilli Schepers, 0472-03 19 85 of lschepers@arktos.be.

Tekst: DéBé

Foto: Arktos

Begindatum: 
vrijdag, 20 november, 2020
Einddatum: 
vrijdag, 20 november, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK