OOIEVAARSNEST OP MARNIXHOEVE

Op vrijdag 14 april tussen 10.00 en 12.00 uur plaatsen Natuurpunt en de stad Lier een ooievaarsnest op de Marnixhoeve aan de Kesselsesteenweg. De stad stelt een hoogtewerker ter beschikking. Ooievaars nemen de laatste decennia opnieuw toe. In Lier is deze bijzondere vogelsoort meer dan welkom. Als alles meezit kan het best al binnen enkele jaren bezet worden door een wild paartje.

De uitbaters van de Marnixhoeve en Natuurpunt afdeling de Wielewaal broeden al langer op het plan om een broedplatform voor ooievaars aan te brengen op een oude schoorsteen van de taverne. De constructie werd enkele jaren geleden reeds gebouwd, maar het was zoeken naar een oplossing om het nest op de schouw te krijgen. Door bemiddeling van schepen van milieu Lucien Herijgers werd nu een oplossing gevonden en stelt de stad een hoogtewerker ter beschikking.

De komst van een broedpaar betekent een nieuwe broedvogel voor het werkgebied van Natuurpunt afdeling de Wielewaal. Nu en dan heeft de natuur een zetje nodig om de biodiversiteit er bovenop te helpen. De uitbaters van de Marnixhoeve zien al uit naar de aanwezigheid van klepperende ooievaars boven het zomerse terras. Volgens Gerald Driessens van Natuurpunt nemen de aantallen ooievaars de laatste decennia zienderogen toe. Naast de ooievaars van Planckendael die elke zomer naar onze regio, afzakken om er voedsel te zoeken, worden ook overtrekkende groepen uit onze buurlanden in toenemende mate opgemerkt.

 Zo worden pootringen afgelezen uit Nederland, Duitsland, Polen en andere landen. Op de vogeltrekpost van Anderstad werd op 16 augustus 2008 een indrukwekkende groep van 266 exemplaren vastgesteld die richting zuiden vloog. De meeste ooievaars overwinteren in Afrika, maar er is de toenemende trend om de winter door te brengen in Spanje en Zuid-Frankrijk. Ook hier blijven jaarlijks enkele exemplaren hangen. De klimaatopwarming maakt dat ze alsmaar minder vaak het risico nemen om de lange, risicovolle tocht van enkele duizenden kilometer te maken.

Zo ontwijken ze gevaren als uitputting, aanvaringen met hoogspanningskabels of windturbines en de grootschalige jacht die nog steeds plaats vindt in het Middelandse Zeegebied. Mocht het project slagen, vormt de ooievaar een tweede topsoort in Lier. In 2007 broedde hier voor het eerst, 10 jaar na het plaatsen van een nestkast in de Sint-Gummarustoren, de Slechtvalk. Op 6 juni kan de voltallige familie Slechtvalk tussen 9 en 12 uur in close-up bekeken worden op de Vismarkt. Natuurpunt zorgt voor telescopen en een vakkundige uitleg. In de bibliotheek kunnen nu al doorlopend de Slechtvalken via een camera bekeken worden. 

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
dinsdag, 11 april, 2017
Einddatum: 
dinsdag, 6 juni, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK