ONS GEDACHT ONTVANGT 237 EURO VAN BUFFET BUDGET

Naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede, had in ‘den Bloeyenden Wijngaert’ een ‘buffet budget’ plaats. Personeelsleden van de stad en van het OCMW, evenals enkele welzijnsorganisaties konden die dag deelnemen aan een buffet, waarbij ze 2 euro mochten besteden. Het was de bedoeling het personeel op deze manier bewust te maken van het feit dat een beperkt budget beperkingen inhoudt inzake het maken van keuzes. Het initiatief bracht 237 euro op. Dit bedrag zal geschonken worden aan Ons Gedacht, de vereniging waar armen het woord nemen en die ijvert voor meer kansengelijkheid en minder armoede.

Begindatum: 
donderdag, 27 oktober, 2016
Einddatum: 
donderdag, 27 oktober, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK