ONDERZOEK NAAR GEHEIMEN LIERSE RIOLERINGEN

In het kader van het Europese ‘Sewprof-project’ gaan onderzoekers van de Universiteit Antwerpen het rioolwater van de stad Lier analyseren. Dit zal gebeuren in samenwerking met de stad en Aquafin. Een gelijkaardig onderzoek wordt uitgevoerd in nog 11 andere West-Europese landen en gefinancierd door Europa.

De Universiteit Antwerpen is als sinds 2007 gespecialiseerd in de analyse van het rioolwater. Volgens burgemeester Frank Boogaerts heeft Lier een lange traditie op het vlak van drugpreventie. Ter illustratie verwees hij naar de acties in de Lierse scholen, de initiatieven van huisartsen en apothekers en de controles op straat. De stad Lier werd als onderzoeksterrein uitgekozen omdat de collectie van het afvalwater goed overeenkomt met het grondgebied en het een stad is met een beheersbaar aantal inwoners. Het onderzoek wordt onder leiding van Professor Guido Van Hal uitgevoerd door medewerkers van de vakgroep Toxicologie en de onderzoeksgroep Medische Sociologie en Gezondheidsbeleid.

Volgens Alexander van Nuijs worden van 1 september tot 30 november stalen van het rioolwater geanalyseerd op de aanwezigheid van drugs, medicijnen, alcohol- en tabakgebruik. Terzelfdertijd wordt aan de inwoners gevraagd om massaal mee te werken aan een grootschalige enquête. Iedereen die 15 jaar of ouder is kan hieraan meewerken en 6 weken lang via het internet (www.rioliermijmee.be) vragenlijsten beantwoorden. Voor de trouwe respondenten zijn 15 waardevolle prijzen voorzien. De deelname is volledig anoniem.

Volgens Alain Vandelannoote, milieucoördinator van Aquafin, heeft het onderzoek een hoge maatschgappelijke relevantie. Aquafin neemt en bewaart dagelijks stalen in het waterzuiveringstation van het ongezuiverde en gezuiverde rioolwater en wil graag weten welke chemische verbindingen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie kunnen verwijderd worden. Een gegeven dat belangrijk is in de strijd tegen micropolluenten en prioritaire stoffen. De resultaten van het onderzoek worden begin 2015 verwacht. Meer informatie is te bekomen bij de Universiteit Antwerpen, tel. 03-265 25 21.

Begindatum: 
maandag, 25 augustus, 2014
Einddatum: 
maandag, 25 augustus, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK