ONDERZOEK NAAR BEREIK EN WAARDERING VAN STEDELIJKE COMMUNICATIE

In opdracht van de stad werd door ‘Memori’, het onderzoeks- en expertisiecentrum van Thomas More, een onderzoek uitgevoerd naar de communicatie van de stad. Op een totaal van 28.793 personen, werden er 2.000 personen vanaf 18 jaar aangeschreven. Bovendien werd een oproep gericht aan de hele bevolking om deel te nemen. Dit leverde uiteindelijk 614 respondenten op.

86,5% van de respondenten waren inwoners van Lier, 7,7% inwoners van Koningshooikt en bijna 6% geen inwoners van Lier. De gemiddelde leeftijd bedroeg 49 jaar. 64,5% waren vrouwen, 35,5% mannen. Het onderzoek toonde aan dat 89,6% bijna dagelijks gebruik maakt van het internet en 74% van facebook. De diensteverlening aan de onthaalbalie krijgt een 8 op 10, via de telefoon 7,6 op 10 en via e-mail 7,3 op 10. ‘Uit de Peperbus’ wordt door 20% vaak geraadpleegd, door 24% geregeld en door 22% soms. Voor de website www.lier.be bedragen de cijfers 9% (vaak), 19% (geregeld) en 30% (som)s. Als waardering krijgt ‘De Peperbus’ 7,44 op 10, de stedelijke facebookpagina en www.lier.be 7 op 10. Volgens 23% van de respondenten is de stad voldoende actief op de sociale media. 17% vindt de stedelijke informatie voldoende begrijpelijk. Over het algemeen wordt Lier ervaren als een gezellige, levendige, gastvrije, kindvriendelijke en veilige stad, met een ruim vrijetijdsaanbod. Het onderzoek houdt ook enkele aanbevelingen in. Zo dienen enkele weinig of niet gebruikte en weinig gewaardeerde communicatiekanalen zoals bewonersvergaderingen, herbekeken te worden. Websites dienen gebruiksvriendelijker te worden. De mogelijkheden van het digitaal loket en het digitaal evenementenloket dienen meer bekendheid te krijgen. Voor materies waar de vraag naar bijkomende informatie het grootst is, moet meer of meer gerichte informatie verstrekt worden.

Begindatum: 
dinsdag, 14 februari, 2017
Einddatum: 
dinsdag, 14 februari, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK