OMVANGRIJKE BOSAANPLANTING AAN FORT VAN LIER

Bossen zijn belangrijk voor onze toekomst en van vitaal belang voor onze gezondheid. Ze filteren schadelijke stoffen, zorgen voor zuurstof, infiltratie van water en verkoeling en remmen de klimaatverandering af. In het kader van het bosuitbreidingsplan ‘Meer bos voor Vlaanderen’ plant de stad deze winter in samenwerking met de Bosgroep Antwerpse Gordel extra bos aan. De Bosgroep zorgt voor de begeleiding en ondersteuning, evenals voor de opmaak van het plantplan en de plantsoenbestelling. In Lier werd eerder al bos aangeplant op de begraafplaats van Kloosterheide en aan de Mechelsesteenweg. Deze week wordt gestart met het bebossen van 3 percelen over een oppervlakte van 3,22 hectare aan het Fort van Lier. De werken waren eerder aangekondigd, maar moesten omwille van het zeer natte weer in november en december 2023 , uitgesteld worden. Met de al bestaande bossen rond het Fort van Lier ontstaat er zodoende een grote aaneengesloten boscluster van meer dan 16 hectare. De keuze viel op verschillende inheemse boomsoorten zoals zomereik, wilg, boskers, winterlinde, beuk, esdoorn, ruwe iep en zwarte els. Aan de bosranden worden hazelaar, kruisbes, hulst, hondsroos, inlandse vogelkers, meidoorn, wilde appel, lijsterbes of aalbes geplant. De volgende weken gaan hier zo’n 7.355 bomen en struiken de grond in. Met dit nieuwe stukje bos wordt het Fort van Lier nog meer dan voorheen een groene aantrekkingspool aan de rand van de stad. Voor de inwoners betekent dit niet alleen extra biodiversiteit, maar ook heel wat mentale en fysieke voordelen qua gezondheid. Het blijft de ambitie om de komende jaren nog meer bossen aan te planten. Naast gedeputeerd voor Milieu en Natuur Jan De Haes, namen ook burgemeester Rik Verwaest en de schepenen Sabine Leyzen, Thierry Suetens en Bert Wollants aan de actie deel.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
vrijdag, 9 februari, 2024
Einddatum: 
vrijdag, 9 februari, 2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK