OMVANGRIJK MEMORANDUM VAN LIERSE SENIORENRAAD

In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 heeft de Seniorenraad van Lier-Koningshooikt een omvangrijk memorandum in verband met het seniorenbeleid opgesteld en  bezorgd aan de voorzitter van de verschillende politieke partijen. In het memorandum wordt in het bijzonder gepleit voor de inrichting van een seniorenloket en voor het aanstellen van een sociaal coördinator.

De Seniorenraad wenst een bug te slaan tussen de burger en het beleid. Iedere senior moet actief ouder kunnen worden, de mogelijkheden hebben om maatschappelijk te participeren en  zich blijvend kunnen ontplooien. De prioriteiten en aandachtspunten van het memorandum beogen een verbeterde mobiliteit, ruimere kansen op sportbeoefening en beweging en een ruimer cultureel en vrijetijdsaanbod. Als volwaardige adviesraad wenst de Seniorenraad aangename buurten met het nodige sociaal contact voor ouderen. In samenwerking met de horecasector zouden meer plaspunten moeten voorzien worden. Ook worden voldoende rustpunten langs wandel- en fietspaden gevraagd. Mantelzorgers hebben recht op erkenning en ondersteuning en personen met dementie op een volwaardige plaats in de samenleving. Inzake mobiliteit moeten openbare gebouwen vlot toegankelijk en bereikbaar zijn, veilige oversteekplaatsen en kwaliteitsvolle voet- en fietspaden beschikbaar zijn.

Het openbaar vervoer moet afgestemd zijn op maat van de senioren, met vlotte verbindingen naar de diensten en voorzieningen en shuttlebusjes in de binnenstad. Omdat sport en beweging een positief effect hebben op de gezondheid van ouderen, is er de vraag naar voldoende en aangepaste accommodatie. Gepleit wordt voor een rijk aanbod van cultuur-en vrijetijdsbeleving, zowel overdag als ’s avonds, voor ondersteuning van het verenigingsleven en voor opportuniteiten om levenslang te blijven leren. Naast het verzekeren van de veiligheid, wordt een belangrijk onderdeel voorzien voor aangepast wonen. De Seniorenraad vraagt een gevarieerd aanbod van woningtypes op maat, zodat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. De wens wordt geformuleerd om aandacht te schenken aan assistentiewoningen, aanleunwoningen en  sociale woningen en aan de toegankelijkheid van bestaande woningen.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
vrijdag, 9 februari, 2018
Einddatum: 
vrijdag, 9 februari, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK