OMGEVINGSVERGUNNING VOOR KASTEELRUINE TER ELST

De Stichting Kempens Landschap werkt ijverig verder aan de voorbereiding van de restauratie van de kasteelruïne Ter Elst in Duffel. Nadat recent de omgevingsvergunning werd goedgekeurd, zal nog dit jaar een aannemer aangesteld worden. Als alles verder naar wens verloopt kunnen de werken in de loop van 2024 opgestart worden.

Bij aanvang van de voorbije zomer werd een participatie- en infomoment voor de buurtbewoners georganiseerd. Kempens Landschap kreeg hiervoor een plattelandssubsidie van 4.000 euro vanwege de Vlaamse en de provinciale overheid. Schepen Lili Stevens: ‘Jaarlijks vinden in de zomer enkele grote evenementen plaats rond de kasteelruïne, die een impact hebben op de omgeving. We wilden de buurtbewoners dan ook prioritair informeren over de komende restauratie van de ruïne en over het toekomstig gebruik. Bij deze gelegenheid werden enkele bezorgdheden inzake lawaai- en parkeerhinder gesignaleerd, waarmee rekening zal gehouden worden’. Bij het einde van de zomer volgde een tweede infomoment voor de bevolking. Daarbij werd teruggeblikt op het verleden en werd stilgestaan bij de restauratieplannen en bij de rol die de ruïne ook in de 21ste eeuw kan spelen. Burgemeester Sofie Joosen stelde met voldoening vast dat geen bezwaarschriften werden ingediend tegen de aangevraagde omgevingsvergunning, die midden november werd goedgekeurd. Volgens gedeputeerde Jan De Haes zal dit jaar nog een aannemer aangesteld worden, zodat de werken in de lente 2024 kunnen aangevat worden. Gedeputeerde Kathleen Helsen bevestigde dat vanuit het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed voor de restauratie een erfgoedpremie van 525.000 euro werd bekomen.

Tekst  DéBé

Foto  Gemeente Duffel

Begindatum: 
donderdag, 23 november, 2023
Einddatum: 
donderdag, 23 november, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK