OEKRAIENSE DELEGATIE OP BEZOEK IN DUFFEL

Een omvangrijke Oekraïense delegatie onder leiding van de viceminister van volksgezondheid en afgevaardigden van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), hebben een bezoek gebracht aan het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) in Duffel. Met het oog op de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in Oekraïne, werd overleg gepleegd met vertegenwoordigers van het Emergo-netwerk dat in binnen- en buitenland als voorbeeld geldt.

Het Emergo-netwerk is een samenwerkingsverband voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Mechelen-Lier-Boom. Het behelst 451.000 inwoners en is opgedeeld in 5 eerstelijnszones. In ons land werden 10 jaar geleden netwerken geestelijke gezondheidszorg opgericht. Ze zorgden voor een nauwere samenwerking tussen de verschillende actoren. Zodoende hebben meer volwassenen met psychische noden toegang tot professionele hulp en worden patiënten minder aan hun lot overgelaten. Het netwerk verbindt de partners doorheen de verschillende domeinen, gaande van preventie en eerstelijns psychologische zorg tot psychiatrische begeleiding aan huis door mobiele teams. De Oekraïense delegatie bestond naast de viceminister van volksgezondheid uit medewerkers van het ministerie van volksgezondheid en sociale zaken en het hoofd van de nationale gezondheidsdienst. Zij waren vergezeld van vertegenwoordigers van de wereldgezondheidsorganisatie en van de FOD volksgezondheid. Centraal tijdens de ontmoeting stond het uitwisselen van ervaringen in verband met de aanpak hier met betrekking tot het uitwerken van zorgnetwerken. Hoe kan elke burger vlot toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve psychosociale en psychiatrische hulp krijgen? Aan de gesprekken werd deelgenomen door huisartsen, psychiaters, medewerkers van de mobiele teams, van welzijns- en geestelijke gezondheidsorganisaties, ervaringsdeskundigen, patiënten, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijke assistenten en woonbegeleiders.

Tekst: DéBé

Foto's:GD

Begindatum: 
vrijdag, 16 september, 2022
Einddatum: 
vrijdag, 16 september, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK