NU OOK SLIBREDUCTIE OP BINNENNETE TUSSEN ST.-JANSBRUG EN STADSVEST

Om de hoeveelheid slib op de Binnennete te reduceren ging de stad in juni  van start met een proefproject. In eerste instantie werd de zone tussen het Spuihuis en de brug van de De Heyderstraat behandeld met een biologisch product voorzien van aërobe micro-organismen. Anderhalf jaar later bleek bij het einde van het project dat de vooropgesteld doelstelling om het slib met 50% te verminderen, niet alleen gehaald maar zelfs licht overschreden werd.

Het niveau van het slib was gemiddeld met 46 cm gedaald. Zodoende verdween er 2.737 kubieke meter slib en waren de kwaliteit en de helderheid van het water er behoorlijk op vooruit gegaan. De behandeling zorgt er ook voor dat de slibaangroei nog jaren onder controle blijft. Omwille van deze gunstige resultaten werd in april 2016 gestart met eenzelfde behandeling van het slib in de vijver van het stadspark. Ook hier slaat de behandeling probleemloos aan. Over de gehele oppervlakte daalde het slib gemiddeld met 21 tot 36%. Het project loopt nog tot oktober 2017 en beoogt uiteindelijk 50% slibreductie. Momenteel zijn al minder geurhinder en een betere waterkwaliteit vast te stellen.

Omdat de toegepaste techniek duidelijk vruchten afwerpt, besloot het schepencollege om de gunningsprocedure op te starten voor ene gelijkaardige behandeling van het deel van de Binnennete tussen de Sint-jansbrug en de stadsvest. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40.526,38 euro. De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking op nationaal niveau. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 april 2017 om 10 uur.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 30 maart, 2017
Einddatum: 
donderdag, 30 maart, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK