NORMAALSCHOOLSITE GEEFT GEHEIMEN PRIJS

In het kader van de archeologiedagen 2021 werd op de site van de voormalige Normaal- en Oefenschool een open werfdag gehouden. Het publiek had de gelegenheid om van nabij de archeologische opgravingen te bekijken, die er momenteel worden uitgevoerd door medewerkers van ADEDE.

De talrijke bezoekers kregen bij aanvang een overzicht van de wordingsgeschiedenis van de stad en van de site. Eertijds stond hier in de 13de, 14de en 15de eeuw een klooster van de Zusters Augustinessen. In dezelfde omgeving vloeide de oude Nete en werd de eerste stadsmuur opgetrokken. Het Hondenstraatje – waarvan het profiel werd bloot gelegd -, vormde de scheiding tussen de hoven van voorname families en het klooster. In 1817 werden de gebouwen en de gronden aangekocht door de stad om er een kweekschool op te richten. Nadat het nabijgelegen St.-Elisabethgasthuis in 1873 van de Berlaarsestraat naar de Mechelsestraat verhuisde, werden ook de gebouwen en de tuin ervan aangekocht voor de uitbreiding van de Normaalschool en de Oefenschool. Met uitzondering van enkele nieuwe klassen van de Oefenschool en de turnzaal, werden de gebouwen van de Normaalschool bij de beschieting van Lier in 1914 vernield. In 1921 volgde de volledige heropbouw. Tijdens de open werfdag lagen enkele opgedolven voorwerpen – glasscherven en aardewerk – uitgestald. De bezoekers konden een begeleide wandeling maken langs de restanten van de oude gebouwen van de kweekschool, open gelegde afvoerkanalen, latrines, overwelfde kelders, een waterput en het Hondenstraatje. De meeste restanten gaan terug tot het einde van de 18de, begin van de 19de eeuw. Eén van de blikvangers was de gedenksteen voor een 12-jarig kind dat was overleden op 6 augustus 1630. De opgravingen zullen nog verder gezet worden tot op de ‘moederbodem’.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
zondag, 10 oktober, 2021
Einddatum: 
zondag, 10 oktober, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK