NORMAALSCHOOL WORDT SITE VOOR WINKELEN EN WONEN

Op het gebied van ruimtelijke ordening staan in Lier heel wat projecten in de steigers. Een actueel overzicht werd geschetst door schepen van stadsontwikkeling Walter Grootaers. Het belangrijkste dossier is ongetwijfeld dit van de toekomstige ontwikkeling van de site van de vroegere Rijksnormaalschool.

De onderhandelingen met de betrokken partijen – de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen voor wat de Rijksnormaalschool betreft, het Gemeenschapsonderwijs dat eigenaar is van de twee woningen naast de school en SOLag het autonoom gemeentebedrijf van de stad Lier -, zijn zo goed als ten einde. De volgende stap is het opstellen en ondertekenen van de notariële akte. Onlangs kwamen medewerkers van Onroerend Erfgoed op bezoek, om na te gaan welke gebouwen al dan niet mogen gesloopt worden. Ze hebben ook aan gedrongen op een bouwhistorisch onderzoek. De voorgevel aan de Berlaarsestraat moet als beschermd stadsgezicht alvast behouden blijven.

Op de site komt een combinatie van winkelen en wonen. Omdat er blijkbaar veel vraag is naar grotere, doch betaalbare winkelruimten, zullen de winkels een maximumoppervlakte van 400 vierkante meter hebben. Er worden ook grote etalages voorzien, om aan te sluiten bij de nieuwste trend van internetverkoop. Voor de woningen wordt gedacht aan een mix van schoolverlaters, jonge gezinnen, éénoudergezinnen en  oudere bewoners. Redelijke huurprijzen worden dan ook vooropgesteld. Er wordt nog onderzocht of een doorsteek mogelijk is naar het vroegere klooster van de Dominicanen. De hoop bestaat dat dit jaar nog kan gestart worden met de werken.

Het nieuwe Sociaal Huis op de Dungelhoeffsite zal normaliter in september geopend worden.

Nog dit jaar wordt een aanvang gemaakt met de verkoop van zo’n 120 ééngezinswoningen op de site Charon aan de Bosstraat.

Als gevolg van een geschil met een buurtbewoner ligt het project voor de invulling van de Sionsite voorlopig stil. Het dossier is momenteel in handen van advocaten. Er wordt wel gehoopt op een snelle oplossing.

Als ondervoorzitter van KLSK verwees Walter Grootaers nog even naar het onderzoek dat loopt om het comfort voor de supporters in het Herman Vanderpoortenstadion te verhogen. Gedacht wordt aan het optrekken van een nieuwbouw met loges en kleedkamers langs de kant van den berg en aan een nieuwe tribune met maximum 999 plaatsen voor de bezoekers. Tenslotte wordt ook de aanleg van een kunstgrasveld overwogen, zodat ook de thuiswedstrijden van de dames en de beloften op het Lisp kunnen gespeeld worden.

Begindatum: 
vrijdag, 28 maart, 2014
Einddatum: 
vrijdag, 28 maart, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK