NOG BETERE DIENSTVERLENING VIA VOORAFGAANDE AFSPRAAK

Om de efficiëntie van de dienstverlening nog te verbeteren, dient vanaf 1 juni vooraf een afspraak gemaakt te worden voor een bezoek aan de stadsdiensten. In Nederland bestaat dit systeem al in tal van gemeenten. Lier liet zich inspireren door de werkwijze die van kracht is in het districtshuis van Wilrijk.

De stad Lier telt 34.000 inwoners en ruim 2.500 ondernemers. Om lange wachttijden te vermijden en een snelle en klantvriendelijke dienstverlening te verzekeren, wordt vanaf 1 juni gewerkt met het systeem van voorafgaande afspraak, aldus schepen Rik Pets. Het voorbije jaar werden ruim 43.000 contacten gelegd aan de loketten. Via het e-loket werden meer dan 2.000 contacten geregistreerd, terwijl de telefoon van het algemeen infonummer aan de balie om de 3 tot 4 minuten rinkelt.

Het nieuwe systeem geldt voor alle loketten: burgerzaken, economie, stedenbouw, verkeer, milieu en de woonwijzer. Een afspraak kan gemaakt worden via de website www.lier.be, het algemeen nummer 03-8000 300, de onthaalbalie of het loket. In het voormalige gemeentehuis van Koningshooikt zal een afspraak enkel mogelijk zijn voor de dienst burgerzaken. Voor het afhalen van eerder aangevraagde documenten en voor aanvragen via de spoedprocedure is geen afspraak nodig. Ook het e-loket op de website zal verder vebeterd worden, zodat steeds meer zaken van thuis uit kunnen geregeld worden.

 Vanaf 20 februari wordt in uitvoering van de Europese regelgeving gestart met het uitreiken van biometrische reispassen en van elektronische vreemdelingenkaarten. Om vervalsing te voorkomen zijn de vingerafdrukken, een scan van een kwalitatieve pasfoto en een digitale handtekening noodzakelijk.

Begindatum: 
donderdag, 20 februari, 2014
Einddatum: 
donderdag, 20 februari, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK