NIEUWS VAN HET OPEN CULTUURFORUM

Vrijdag 9 december 2022 had in het Liers Cultuurcentrum een Open cultuur Forum plaats. In het verlengde van de ideeën en bedenkingen die bij deze gelegenheid werden geformuleerd, volgt zondag 5 maart 2023 om 16 uur een nieuwe bijeenkomst. Belangstellenden kunnen hun aanwezigheid bevestigen tot 1 maart 2023 via https://www.uitinlier.be/ontent/open-cultuurforum. 

Aan het Open Cultuur Forum van 9 december ll. namen 53 personen deel. Ze vertegenwoordigden 26 erkende culturele verenigingen. Ondertussen is de eerste nieuwe satelliet een feit: het betreft een samenwerking tussen verschillende culturele verenigingen met als doel een belevingswandeling in april 2023. Na het voorbije Open Cultuur Forum werden 3 grote thema’s weerhouden: communicatie, het aantrekken van nieuwe (jonge) leden en het uitwisselen tussen verenigingen. Wat de werkingssubsidies betreft wordt na de uitzonderlijke regeling omwille van corona in 2021 en 2022, opnieuw uitgegaan van het bestaande reglement waaraan wel enkele kleine wijzigingen werden aangebracht. Zo wordt geen aanwezigheid meer vereist op het Open Cultuur Forum (vroeger de algemene vergadering) en worden hiervoor ook geen punten meer toegekend. De werkingssubsidies worden voortaan uitbetaald per seizoensjaar en net langer per kalenderjaar. Zodoende lopen ze parallel met de werkingssubsidies van de jeugd en de sport. Pas in september 2023 zal een aanvraag moeten ingediend worden voor de werking van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. De aanvraag zal weer gestaafd moeten worden. Het volledige reglement is beschikbaar via https://www.uitinlier.be/verenigingen/subsidies. 

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
vrijdag, 20 januari, 2023
Einddatum: 
vrijdag, 20 januari, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK