NIEUWJAARSRECEPTIE VOOR PERSONEEL VAN DE STAD LIER

 Al meerdere jaren is de nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de stad, het OCMW, het autonoom gemeentebedrijf, de politie en de brandweer, uitgegroeid tot een heus evenement. Ook ditmaal was het niet anders. Zodoende werden de obligate speeches en de viering van de gepensioneerden, gevolgd door een copieus walking diner, een optreden van de covergroep ‘Lost Souls and Friends’ en een afterparty.

Secretaris Katleen Janssens wees op het belang van een vlotte en transparante relatie met de burger. De reacties die geregeld worden ontvangen zijn bijzonder leerrijk. Een openbaar bestuur moet steunen op efficiëntie, een modern organisatiemodel en oog hebben voor een kostenbesparende werking. Na het overmaken van zijn beste wensen verwees burgemeester Frank Booagerts naar de peilingen en enquêtes die de voorbije maanden werden uitgevoerd in verband met de dienstverlening, de website van de stad en de ondernemingsvriendelijkheid, die telkens een mooi resultaat opleverden. De samenwerking tussen de stad en het OCMW wordt verder uitgebreid, de samenwerking binnen de brandweerzone Rivierenland komt op toerental en de realisatie van de politie-associatie in de regio neemt steeds meer concrete vorm aan.

OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten vestigde de aandacht op enkele specifieke punten vanuit een OCMW-invalshoek., De nauwe samenwerking tussen de stad en het OCMW werpt haar vruchten af. Naast 1 dienst vastgoed, 1 secretariaat 1 juridische dienst, 1 IT-dienst en 1 communicatiedienst, hebben ook de technische en de administratieve diensten een gemeenschappelijke werkplek. De symfonie is nog niet voltooid. Zo wordt momenteel werk gemaakt van de integratie van het team Sociaal Beleid van de stad en de Sociale Dienst Welzijn van het OCMW.

Na deze toespraken werd hulde gebracht aan de gepensioneerden: Marijke Callaerts, Nicole De Gucht, Nicole Preud’homme, Nicole Van Dessel en Gerda Verbeeck.  Ook Eddy Bogaerts, Suzanne Dupon, Maria Eykens, Rudolf Gysemans, Gommaire Mathys, Denise Verschueren en Robert Weyers werden in de hulde betrokken.

Begindatum: 
zaterdag, 14 januari, 2017
Einddatum: 
zaterdag, 14 januari, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK