NIEUWJAARSDRINK BIJ HET LOOKS

Het is algemeen bekend dat de wijk het Looks een hechte woon- en leefgemeenschap vormt. Dit bleek nog maar ééns duidelijk bij gelegenheid van de nieuwjaarsdrink, waarbij de vertegenwoordigers van het stadsbestuur – w.o. de schepenen Ivo Andries en Rik Pets – en de vele wijkbewoners werden toegesproken door voorzitter Dominic Vann Oosterwijck.

De voorzitter maakte vooreerst de beste wensen over en bestempelde 2013 als een prachtig jaar voor de buurtwerking. De vele activiteiten die mogelijk waren door de inzet van talrijke vrijwilligers, waren de sprekende illustratie van het bruisende buurtleven. 2014 wordt een speciaal jaar, omdat de buurtwerking 5 jaar bestaat.

In de wijk houdt men niet alleen van feesten en van leuke activiteiten zoals de jaarlijkse nieuwjaarsdrink, de dag van de buurt, de buurtbarbecue en het tweedaagse festival, maar is men ook bekommerd om de sociale en economische ontwikkeling van de wijk. Het wijkcomposteren is hiervan het sprekende voorbeeld. De nodige aandacht gaat ook uit naar aspecten van de mobiliteit en van de ruimtelijke ordening. In de onmiddellijke toekomst worden de werken in verband met de Sionsite en de ontwikkeling van de site van de voormalige Normaalschool met argusogen gevolgd. Dat de wijk de creativiteit van haar bewoners wil stimuleren en een eigen plaats wil innemen in het Lierse culturele leven, blijkt uit de participatie aan initiatieven zoals Lier-Centraal, Boulevard Gommaar, het Genootschap van Sint-Gummarus en de Gezellen van ’t Groot Volk.

Bij een hapje en een drankje konden de aanwezigen in een gezellige sfeer genieten van het optreden van circus Locorotondo.

 

Begindatum: 
maandag, 13 januari, 2014
Einddatum: 
maandag, 13 januari, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK