NIEUWE TOPPUBLICATIE VAN GILDE ‘HEREN VAN LIER’

In 1973 werd de Gilde ‘Heren van Lier’ opgericht met als doel het blijven koesteren van de Pallieteriaanse geest. De vereniging werd gestructureerd naar een middeleeuwse gilde en koos als wapenspreuk ‘Pro Terra Promissa’. De Gilde heeft de voorbije 49 jaar een flinke reputatie opgebouwd als uitgever van talrijke boeken, uiteraard over Lierse onderwerpen. Met het boek ‘Lier en de Nederlanden’ van schrijver en graficus Henri Melis wordt hier weer een parel aan toegevoegd.

Het meest prestigieuze voorbeeld is beslist de historische triptiek. Deze omvat ‘De Geschiedenis van de stad Lier’ van Anton Bergmann, ‘Sint-Gummarus in Geschiedenis en Legende’ en ‘Het Kapittel van Sint-Gummarus’ van Anton Hasenbroekx. Andere titels zijn o.m. ‘Louis Zimmer’, ‘Volksdevotie te Lier’, ‘Van Laken tot Kant’, ‘Louis Van Boeckel’, ‘Het Lierse Begijnhof’, ‘Bruisend Lier’ en een uitgave over ‘De kunstglasramen in de Sint-Gummaruskerk van Lier’. In 2016 en 2019 volgde de nieuwe en herwerkte uitgave van ‘De Geschiedenis van Lier, welvaart en samenleving van het ontstaan van de stad tot de Eerste Wereldoorlog’ van de Professoren Erik Aerts en Herman Van der Wee. In 2020 verscheen ‘De boom van Sint-Gummarus’ van Marc Mees in samenwerking met het Broederschap van Sint-Gummarus.

Dit jaar verschijnt het nieuwe boek ‘Lier en de Neerlanden’ van de hand van Henri Melis, waaraan hij tien jaar gewerkt heeft. Wie eerdere publicaties van Henri Melis kent, zoals ‘De Lierse pompen’, ‘Het geheim van Lier’, ‘De Grote Kerk’ en ‘Taferelen uit het leven van een Pallieter’, twijfelt niet aan zijn interesse en liefde voor de geschiedenis van zijn geboortestad Lier. Hij is niet enkel geboeid door alle historische feiten en anekdotes waarover ooit door andere auteurs gerapporteerd werd, hij wil er een extra dimensie aan toevoegen. Zonder de historische context geweld aan te doen, wil hij ze vooral visualiseren door ze te vertellen en te tekenen vanuit de film die zich in zijn creatieve geest afspeelt. De bedoeling van het werk is vooral de lezer, ook de niet historisch onderlegde, te boeien door de merkwaardige rol die Lier is zijn ruim 800-jarige geschiedenis als stad binnen de Nederlanden heeft gespeeld. De gebeurtenissen werden in korte hoofdstukken gegoten waarin alle namen, plaatsen en omstandigheden terug te vinden zijn in de geraadpleegde archieven, primaire bronnen, iconografieën, kadasterplannen e.d. uit binnen- en buitenland. Het schilderij ‘De Lierse Furie’ uit 1595 trok op een bepaald ogenblik de bijzondere aandacht van Henri Melis, omdat daarop het stadsplan van Lier te zien was met 11 poorten. Vermits vandaag nog maar 1 poort overeind bleef – de Gevangenenpoort – nodigde dit uit tot een grondig onderzoek. De verschillende historische feiten kregen vorm in geanimeerde verhalen. Daarnaast werden belangrijke bijeenkomsten, feesten, ontmoetingen en zelfs een koninklijk huwelijk, tot leven gebracht in 50 kleurrijke en prachtige aquarellen. Heel wat stadspoorten – zowel binnen- als buitenpoorten – kregen vorm op basis van oude tekeningen, blootgelegde fundamenten of naar analogie met nog bestaande 14de eeuwse poorten in Vlaanderen en Nederland.

Het boek ‘Lier en de Nederlanden. Een geïllustreerde geschiedenis’ kost 35 euro. Het telt 176 pagina’s en 50 aquarellen. Wie het bestelt voor 31 augustus betaalt slechts 25 euro. Het overeenstemmende bedrag dient voor 31 augustus overgeschreven te worden op rekening nummer BE71 3200 6725 9769 van de Gilde ‘Heren van Lier’, met de vermelding ‘Boek – Lier en de Nederlanden’. Het boek kan opgehaald worden tijdens het weekend van 15 en 16 oktober, tijdens de tentoonstelling van Henri Melis in het Vleeshuis, of op zondag 30 oktober van 11 tot 16 uur in ’t Piepenholleke, Martienushoek 4 in het begijnhof. Wie het boek wenst toegestuurd te krijgen betaalt +10 euro (binnenland) en +20 euro (buitenland).

Tekst: DéBé

Begindatum: 
dinsdag, 5 juli, 2022
Einddatum: 
dinsdag, 5 juli, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK