NIEUWE SCHEPENCOLLEGE PRESENTEERT STARTNOTA VOOR TOEKOMSTIG BELEID

Nu de schepenmandaten binnen de coalitie N-VA – Open VLD werden voorgesteld, werd ook de startnota betreffende het beleid voor de komende 6 jaar gepresenteerd. Daarbij worden enkele nieuwe klemtonen gelegd. Investeren, vergroenen, activeren en participeren zijn de sleutelwoorden.

De voorziene investeringen in starten, riolen en fietspaden worden zo snel en zo volledig mogelijk uitgevoerd. Het fietsbeleidsplan wordt maximaal uitgerold. De stad wordt actief verder vergroend met bijkomende bomen en struiken, bloemen en speelruimte in het groen. Elke begroting dient sluitend te zijn. De schulden  worden verder afgebouwd, retributies alleen geïndexeerd en belastingen op leegstaande winkelpanden verhoogd. De IVAREM-belasting wordt verlaagd, in het bijzonder voor alleenstaanden. Van IVAREM wordt een verbeterde dienstverlening verwacht. Ook het veiligheidsbeleid wordt verdergezet, met o.m. bijkomende investeringen in camera’s. Op het vlak van participatie en betrokkenheid van de burgers, wordt een specifieke schepenportefeuille voorzien. De nieuwe sporthal op de site van het Koninklijkje Atheneum en de gymhal-dansklas op de site Louis Zimmer, worden afgewerkt.

 De site van de Hoge Velden wordt uitgebouwd tot een complex voor jeugdvoetbal. Samen met KVK Hooikt wordt geïnvesteerd in een jeugdterrein. Voor de toekomst van het cultuurcentrum De Mol – vernieuwbouw of nieuwbouw – wordt een grondige studie uitgevoerd. De restauratie van de Sint-Gummaruskerk wordt zo snel mogelijk hervat en deze van het begijnhof verdergezet. Voor de werken aan de Zimmertoren  worden de nodige middelen vrijgemaakt. Het historisch patrimonium van  de stad en het OCMW krijgt verder de nodige aandacht. Voor het promoten van de winkelbeleving in Lier worden de nodige budgetten uitgetrokken. De uitbreiding van woongebieden,, nieuwe hoogbouw en verdichting van het centrum, zal kritisch geëvalueerd en bijgestuurd worden. Ook op het vlak van sociaal beleid worden de inspanningen verdergezet. Tenslotte wordt de eigenheid van Koningshooikt ten volle gerespecteerd.

Tekst: DéBé

Foto's: DéBé

Begindatum: 
donderdag, 6 december, 2018
Einddatum: 
donderdag, 6 december, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK