NIEUWE NAAM VOOR KARDINAAL MERCIERPLEIN

Mogelijk nog voor het zomerreces krijgt het Kardinaal Mercierplein een nieuwe naam. Na bespreking door de Raad voor Toerisme, verleende de commissie Erfgoed gunstig advies voor de naamswijziging in Filips en Johannaplein. De stad heeft immers nauwelijks connectie met de figuur van aartsbisschop en kardinaal Mercier, maar des te meer met Filips de Schone en Johanna van Castilië, die op 20 oktober 1496 in de nabijgelegen Sint-Gummaruskerk in het huwelijk traden.

Désiré-Joseph Mercier werd geboren in Eigenbrakel op 21 november 1851 en overleed te Brussel op 23 januari 1926. Hij was aartsbisschop van 1906 tot 1926. Ook al leerde hij Nederlands aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen, dat bestreed hij na wereldoorlog I de eisen van de Vlaamse Beweging en verzette hij zich sterk tegen de vernederlandsing van het onderwijs in Vlaanderen. Hij was overtuigd van de intellectuele superioriteit van het Frans als cultuur- en wetenschapstaal. In het verleden gingen dan ook al eerder stemmen op om het naar hem genoemde plein een andere naam te geven. Een brede consensus werd thans bereikt rond de benaming Filips en Johannaplein. Filips de Schone (1478-1506) en Johanna van Castilië (1479-1555) traden immers op 20 oktober 1496 in het huwelijk in de Sint-Gummaruskerk aan het plein. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeenteraad.

Begindatum: 
dinsdag, 23 februari, 2016
Einddatum: 
dinsdag, 23 februari, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK