NIEUWE MELODIEEN OP DE BEIAARD VAN DE SINT-GUMMARUSTOREN

Op het automatische beiaardspeelwerk van de Sint-Gummarustoren werden enkele nieuwe melodieën geplaatst. Ze zijn van 2 componisten die in 2017 op een bijzondere manier worden herdacht. Zo werd Claudio Monteverdi (1567-1643) 450 jaar geleden geboren. De geboortedatum van Enrique Granados (1867-1916) ligt alweer 150 jaar achter de rug.

Van Monteverdi weerklinkt op het uur het beginfragment van ‘Pur Ti Miro’ en op het half uur het eerste deel van de ‘Ritornello’ uit de opera ‘L’Orfeo’. Van Granados kan elke eerste kwartier na het uur het begin van de melodie ‘La Campana de la Tarde’ (het namiddagklokje) bewonderd worden. Het wordt vervolgd om kwart voor het volgende uur.

Het automatisch trommelspeelwerk bedient hamers aan de buitenkant van de klokken. Het gaat hier om dezelfde klokken als deze van de beiaard die manueel bespeeld wordt via een beiaardklavier. De uurmelodie ‘Pur Ti Miro’ kan bewonderd worden op video via https://www. Youtube.com/watch?v=XRv5 euvrm4 of via de facebookpagina van de Breiaard Lier: www.facebook.com/beiaardlier. Het betreft een eenvoudige melodie met een steeds weerkerende baslijn. De twee stemmen van een melodie zijn in deze korte bewerking weergegeven met telkens een octaafsprong.

Het Lierse trommelspeelwerk uit 1712 is uniek in de wereld, omdat het de enige nog werkende springtrommel is. De makers van toen vonden een perfect evenwicht tussen de technische knowhow en de muziek. De Lierse klokkengieter Alexius Jullien kreeg na de voltooiing van de Lierse beiaard de opdracht om een speeltrommel te maken voor het automatisch speelwerk. In 1712 werd het volledige speelmechanisme geplaatst en afgewerkt door Henricus Joltrain uit Antwerpen. Tussen 1920 en 1924 veranderde Louis Zimmer de inrichting. In 1928 automatiseerde hij het opwindmechanisme, waardoor het dalen van het gewicht tot enkele meters beperkt werd. Na een periode van verval werd het speelwerk in 2004 grondig gerestaureerd met nieuwe speelhamers, die qua vorm en gewicht aansloten bij de originele 18de eeuwse hamer. 

Begindatum: 
dinsdag, 10 januari, 2017
Einddatum: 
dinsdag, 10 januari, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK